Pelhřimovsko

Naučnou stezkou za zajímavostmi do Přírodního parku Čeřínek

Poutavý výlet kolem přírodní památky Přední skála se 14 zastaveními naučné stezky, kolem rybníku Klechtavec a přes malé horské osady na Čeřínek.

Výchozím bodem tohoto naučného výletu je rozcestí Dolní Cerekev (kostel, náměstí) poblíž udržovaného původně gotického kostela sv. Magdalény. Vycházíme po modré turistické značce směr Naučná stezka Čeřínek (nástup) 1,5 km. Po málo frekventované silnici opouštíme Dolní Cerekev, za kterou se nám již nabízí výhledy na Přírodní park Čeřínek a Nový rybník.
U rozcestí Vstup na naučnou stezku (550 metrů) narazíme na první ze 14. zastávek naučné stezky (dále jen NS). NS je dlouhá 6 km, provádí nás kolem přírodní památky Přední skála, seznamuje nás na svých zastaveních s geomorfologickými, botanickými a zoologickými zvláštnostmi území a je zpřístupněná od 26. května 1984. Vstupujeme na NS vpravo od rozcestí do lesa a procházíme ji vlastně pozpátku.
Stoupáme hustým lesem hojně prorostlým mechem, zhruba po 2 km dorazíme k rozcestí NS Čeřínek, kde se křižuje NS se žlutou turistickou značkou. Chvíli jdeme zároveň se žlutou značkou, ze které odbočíme vlevo a stále stoupáme kolem informačních tabulí NS - Stříbrné doly, Rostliny a živočichové, Pseudokar - zhruba 1 km až vystoupáme na skalnatý vrchol Přední skály (712 metrů). Z 11 metrů vysokého a 22 metrů širokého skalního ochozu se můžeme pokochat výhledem na okolní kopce a osady Přírodního parku Čeřínek.
Z vrcholu sestupujeme kolem velkých zaoblených balvanů - Žlábkových škrapů, Mrazových srubů a Skalních mís. Po necelém 1 km se klesání zmírní a my si můžeme odpočinout v dřevěném odpočívadle u 5. zastavení NS - nazvaném Voda poblíž Formanské studánky, která byla vždy zdrojem kvalitní vody pro lesní dělníky a jejich pomocníky - koně.
Mezi 3. (Půdy) a 4. (Geologie) zastavením naučné stezky narazíme na modrou značku, po které se vydáme vpravo směr rybník Klechtavec - necelé 2 km.
Za rekreační oblastí v okolí rybníku mírně stoupáme 2 km k rozcestí Dolní Hutě - rozc. (614 metrů) nedaleko chaty Jihlavan. Kousek za rozcestí se u lesa rozdělují turistické značky - červená pokračující chvíli podél silnice nás dovede po 2 km pod vrchol Čeřínku k turistické chatě a modrá odbočující vlevo do lesa nás na totéž místo zavede po 3 km kolem vesničky Nový Hojkov. V obou případech postupně stoupáme a v případě modré nesmíme přehlédnout po 1,5 km u samoty v lese (Urbanka), že modré značení odbočí z lesní cesty vlevo přes louku.
U rozcestí Čeřínek - turistická chata (738 metrů) se můžete v chatě občerstvit (mimo pondělí) před závěrečným 5 km dlouhým klesáním zpět do Dolní Cerekve. Zpáteční cestou míjíme rozcestí - Naučnou stezku Čeřínek a také malé jezírko lemované ze třech stran masivními skalními stěnami.

Celkem 19,5 km nebo 18,5 km.
Náročnost 2.Informační centrum Třešť
Rooseweltova 462/6
589 01 Třešť
tel.: +420 567 234 567
e-mail: info@trest.cz
www.trest.cz


 

Fotogalerie

 
 

Komentáře

Navštivte v okolí

Naučná stezka Čeřínek

(Dolní Cerekev) Živou i neživou přírodu Čeřínku přibližuje naučná stezka, která začíná asi půl druhého kilometru západně od Dolní Cerekve, za rybníky Chudý a Menší. Kruhová středně nároč

Zajímavosti Přírodního parku Čeřínek

(Dolní Cerekev) Poutavý výlet kolem přírodní památky Přední skála, procházka naučnou stezkou kolem rybníku Klechtavec a přes malé horské osady na Čeřínek. Výchozím bodem tohoto na

Naučnou stezkou za zajímavostmi do Přírodního parku Čeřínek

(Dolní Cerekev) Poutavý výlet kolem přírodní památky Přední skála se 14 zastaveními naučné stezky, kolem rybníku Klechtavec a přes malé horské osady na Čeřínek. Výchozím bodem toh

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.