Plešice

O Středověkém opevnění jehož pozůstatky se nacházejí na vysokém ostrohu 2,3 kilometru severovýchodně od Plešic není písemných zpráv. Že by se jednalo o plešické vladycké sídlo, jeví se jako velmi nepravděpodobné. Proti této možnosti hovoří jednak poměrně značná vzdálenost objektu od vsi, jednak skutečnost, že Plešice náležely ke zboží hradu Holoubku, a v neposlední řadě i ten fakt, že drobní vladykové, kteří se po Plešicích psali na přelomu 14. a 15. století, seděli nejspíše ve vsi na některém z doložených dvorů. Na tvrzišti dosud neproběhl žádný intenzivnější průzkum, což snahu o datování hrádku nikterak neusnadňuje. Jako nejpřijatelnější se jeví domněnka M. Plačka, který vyslovil předpoklad, že tvrz zbudoval po roce 1392 Martin z Jemnice a Radotic, majitel sousedního hradu Holoubku. Důvodem byla ta skutečnost, že mu byl Holoubek nezákonně odňat Jindřichem Zajímačem z Jevišovic. Roku 1406 pohnal Martin z Jemnice Jindřicha Zajímače a Jindřicha z Hradce pro čtrnáctileté (!) bezprávné držení hradu, spravedlnosti však reálně nedosáhl. Soud mu sice právo na Holoubek přiznal, ale Jindřich Zajímač stačil hrad zastavit Přechovi z Kojetic, který soudní výrok nerespektoval. Martinovi nakonec nezbylo, než aby Holoubek roku 1407 sám oblehl a na Přechovi z Kojetic dobyl. Tímto počinem se však tak zadlužil, že musel hrad vzápětí prodat … Nejeví se jako nelogické, že Martin z Jemnice pro své vojenské operace potřeboval vhodnou základnu, a plešické opevnění se z tohoto úhlu pohledu jeví opravdu jako ideální. Konec plešické ostrožny totiž výrazně převyšuje pozici hradu Holoubku, který byl od něj navíc vzdušnou čarou vzdálen méně než 200 metrů. Plešický hrádek tak mohl dobyvatelům nabídnout jak místo k dlouhodobějšímu přebývání, tak i výbornou palebnou pozici pro umístění obléhacích strojů. Po splnění tohoto účelu byl opuštěn. 


Plešice, 675 53Volně přístupný

 

Fotogalerie

 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Zřícenina hradu Holoubek

(Třebenice) Pozůstatky středověkého hradu nad údolím řeky Jihlavy se nacházejí u obce Plešice, přibližně 8 km jihozápadně od Náměště nad

Plešice

(Třebenice) O Středověkém opevnění jehož pozůstatky se nacházejí na vysokém ostrohu 2,3 kilometru severovýchodně od Plešic není písemn&yacut

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.