Pohádkově krásná místa Žďárských vrchů

Jako místo kde se zastavil čas vypadá malebná osada Samotín. Zachovalá venkovská stavení se rozkládají ve stínu mohutných stromů, malé rozkvetlé zahrádky ohrazují plaňkové ploty. To vše evokuje dobu, kdy se na pohádky věřilo, na každé půdě bydlel rarášek a v nedalekém lese se v noci ozýval hejkal. Neméně poetické jsou i z dálky viditelné skály Dráteníčky či krásné a hluboké lesy, kterými budeme projíždět.


Jako optimální výchozí bod jsme zvolili odstavné parkoviště nacházející se u silnice spojující Kadov s Herálcem. Pokud pojedete z Herálce tak je na levé straně a prochází jím i žlutá značka. Nasedneme na kola a vyjíždíme po této silnici a trase č.1 - Pražská trasa. Jedeme jen mírným stoupáním po nefrekventované silnici a hlídáme si křižovatku značených cyklotras. Tu uvidíme na okraji malého palouku, kde stojí hájenka Blatky. Zde zahneme vlevo a opustíme silnici. Za hájenkou vjedeme do lesa a po 350 m mírného sjezdu odbočíme vpravo na nezpevněnou lesní cestu. Ta nás za malou chvíli přivede na louku, pod kterou se rozprostírá osada Samotín. Při projíždění Samotínem se kocháme dalekými výhledy na lesy protkané vystupujícími skalisky i na pečlivě udržovaná venkovská stavení. Na rozcestí ve středu obce pod mohutnými jírovci se vydáme vpravo po zelené, která nás povede k nejvýraznějšímu skalisku v okolí. Pod skály vystoupáme po polní cestě až do sedla s rozcestníkem, které nabízí nádherné výhledy na okolní krajinu. Zde kola necháme a pěšky vystoupáme přes louku na strmý vrchol kopce, kterému dominují mohutné skály Dráteníčky.
Pak se vrátíme zpět ke kolům a sjedeme po polní cestě dolů ke křižovatce zpevněných cest u Černého potoka. Pokračujeme po zelené dolů a vyhlížíme křižovatku s kamenným památníkem, kde opustíme zelenou a vydáme se po široké a jen částečně zpevněné svážnici. Hned za křižovatkou poprvé výrazně stoupáme. Po 150 m se stoupání zmírní, ale ustane až po 1,5 km. To budeme u malé studánky, kde se můžeme osvěžit. Pak jedeme dále až ke křižovatce ve tvaru Y, kde se vydáme vpravo dolů. Krátce sjedeme po nezpevněné svážnici k další křižovatce s asfaltovou lesní komunikací. Po ní pojedeme vlevo. Dlouze ale mírně stoupáme kolem rozcestí Pod Lisovskou skálou až přijedeme zpět do našeho výchozího bodu.

Atraktivity na trase:
Dráteníčky - Skalní útvar na okraji lesa asi 200 m severozápadně od obce Blatiny s nepravými jeskyněmi, byl dříve nazýván Juránkova skála, podle rodu Juránků, který pocházel z Blatin. Tvoří ho mohutná 200 m dlouhá, avšak poměrně úzká, skalní hradba rozčleněná podél puklin do několika vrcholů, z nichž nejvyšší Sokol dosahuje čisté výšky až 35 m. Mrazovým zvětráváním byl na skále vytvořen 7,5 m dlouhý puklinový tunel Dráteničky jsou známy především milovníkům horolezectví. Celý útvar nabízí bezpočet těžších i lehčích horolezeckých cvičných tras.

Samotín - vznikl na počátku 18. století vykácením lesa v místě zvaném Na Samotíně. Kromě výskytu víl a divoženek na okolních loukách a skřítků a hejkalů v okolních lesích bylo možno občas spatřit obrovského Černého psa, který neustále hrabal v zemi v místě, kde došlo k závalu horníků. Říká se, že to byl zakletý, zlý a lakotný šichtmistr, který zapříčinil smrt horníků v Samotínské štole a který také v jedné ze štol našel svoji smrt.


Obtížnost a varianty:
Trasa je vhodná pro děti od 9 let s kolem velikosti 24". Předpokládá už dosažení obratnosti, kterou vyžaduje jízda po cestě s nezpevněným povrchem. Zdatní a šikovní cyklisté si tento výlet mohou ještě zpestřit a prodloužit, tím že vyjedou ze vzdálenějšího bodu. Může jím být Milovský rybník, kolem kterého pojedou po zelené značce až ke křižovatce s památníkem na padlé lesníky. Nebo vyjedete z půvabné vesničky Krátká po cestě s cyklotrasou č.4340. V obou případech musíte zdolat o jeden kopec navíc, ten je však vykoupen poznáním dalších krás této části Vysočiny.

Délka celkem: 10,8 km

Itinerář:
Odstavné parkoviště Pod Lisovskou skálou - Pražská trasa č.1 (chvíli i souběh se žlutou KČT) - křižovatka před hájenkou Blatky - č.4022 - odbočka na svážnici neznačeně vpravo mírně dolů po nezpevněné svážnici - Samotín střed obce - zelená - Dráteníčky (kola nechte u rozcestníku s výhledem na Blatiny a ke skále jděte pěšky) -zelená - památník padlým lesníkům, křižovatka - vlevo po svážnici - křižovatka lesních cest - rovně dolů po nezpevněné svážnici - křižovatka se zpevněnou svážnicí - vlevo po zpevněné svážnici - Pod Lisovskou skálou - žlutá - odstavné parkoviště u silnice.Městské informační centrum Nové město na Moravě
Vratislavovo náměstí 114
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: +420 566 598 750
e-mail: ic@nmnm.cz
www.infocentrum.nmnm.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Pohádkově krásná místa Žďárských vrchů

(Herálec) Jako místo kde se zastavil čas vypadá malebná osada Samotín. Zachovalá venkovská stavení se rozkládají ve stínu mohutných stromů, malé rozkvetlé zahrádky ohrazují plaňkové ploty.

Valenův most Herálec

Kamenný tří obloukový most přes řeku Svratku z roku 1856 je dokladem technické zdatnosti tehdejších kameníků. Stojí u něj kámen, na němž je vyznačena zemská hranice mezi Čechami a M

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.