Pozvánka na Mezinárodní hudební festival MAHLER 2004 (3.9.2004)

Letošní již třetí ročník festivalu Mahler Jihlava 2004 bude zahájen přímo v srdci Jihlavy na náměstí - představí se na něm nejmladší generace jihlavských muzikantů - Smyčcový orchestr ZUŠ Jihlava spolu s dirigenty Josefem zemanem a Josefem Mrázkem.
Večer zazní Symfonie č. 4 Gustava Mahlera se sopránovým sólem na texty ze sbírky Des Knaben Wunderhorn. Šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu Vladimír Válek, kterého jsme zastihli právě na zkoušce k tomuto dílu, dodává:
"Tuto symfonii jsem dělal několikrát, rád se k ní vracím, protože ve srovnání s První nebo Pátou mi připadá lyričtější, básnivá. Zřejmě tak působí i díky přítomnosti ženského hlasu... Je to nádherná hudba!"
Tím ženským elementem v této symfonii bude mladá mezzosopranistka Karolina Berková, kterou přes její mládí již dobře znají posluchači Národního divadla, zejména z minimalistické opery Kráska a zvíře nebo z Mozartovy Figarovy svatby.
Tak jako loni, tak i letos tento koncert zazní ve zpožděném přenosu na stanici ČR 3 Vltava a uvede ho známý moderátor a pokračovatel rodinné hudební tradice Lukáš Hurník. Spolu s velkým symfonickým dílem Gustava Mahlera zazní i dílo Ludwiga van Beethovena Egmont. A tak vstupní koncert mladých hudebníků připomene Mahlera jako posluchače a diváka velkých přehlídkových promenádních koncertů na jihlavském náměstí v době jeho jihlavského dětství a ještě více a daleko záměrněji to bude v případě nedělního koncertu Vojenské hudby Olomouc 12. IX. 04 v 11.00 , večerní symfonický koncert pak Mahlera skladatele a Mahlera dirigenta.
K zahájení festivalu bude patřit i vernisáž speciálně připravené výstavy známek s hudební tematikou v Domě Gustava Mahlera ve Znojemské ulici. Bude to určité zpestření a zároveň by pořadatelé chtěli takovým typem akcí oslovit co nejširší veřejnost a nejrůznější zájmové skupiny.
Slavnostní zahájení patří samozřejmě primátoru města Ing. Vratislavu Výbornému a hejtmanovi Kraje Vysočina Ing Františku Dohnalovi.
I třetí ročník festivalu pokračuje v hledání a prezentaci žánrové a stylové pestrosti - ostatně patřila k základním rysům Mahlerova hudebního slovníku. Mahlerova skladatelská ruka dokázala syntetizovat rovněž až neuvěřitelně pestrou směsici podnětů. V tomto smyslu bude velmi zajímavé vystoupení souboru Triny, jehož vůdčí osobností je televizní hlasatelka a zpěvačka Iveta Kováčová. Posluchači budou mít možnost vidět nejen tuto sympatickou mladou ženu, ale i její dvě kolegyně ze souboru a uslyší velmi originální hudbu inspirovanou mnoha zdroji, zejména pak romským folklorem. Se souborem v poslední době spolupracuje i mezinárodně renomované Škampovo kvarteto a ještě o něm hodně uslyšíme.
Moment dlouholetého vztahu a ovlivňování české a německé v tomto případě dokonce německé protestantské hudební kultury bude představovat uvedení melodramu Jiřího Anotnína Bendy Ariadna. Antické téma zpracované německým básníkem /Johann Christian Brandes/ a zhudebněné českým emigrantem Jiřím Antoníme Bendou - opět zajímavý moment a kombinace. A opět další rozměr festivalu ukazující i jeden z rysů Mahlerova odkazu. A ještě jedna zajímavost. K Bendovým melodramům Medea a Ariadna měl velmi blízko i Wolfgang Amadeus Mozart. Svému otci o tomto vztahu napsal známá, často citovaná slova:
"Víte přece, že Benda byl vždy mým miláčkem mezi luteránskými kapelníky; tato dvě díla mám tak rád, že je vozím s sebou."
Spolu s dílem Jiřího Antonína Bendy zazní ještě skladby naše vynikajícího skladatele a znalce lidového umění Jaroslava Krčka. Jihlava bude mít dokonce tu čest, že na festivalu zazní světová premiéra Krčkova melodramu Oklamaná milá. Prozraďme ještě, že Jaroslav Krček a jím založený soubor dokončil právě těsně před zahájením festivalu zajímavou produkci, kde se spojil s chlapeckým sborem Boni pueri. Nahrávali cyklus Ceremony of carols Benjamina Brittena a světové koledy. Máme se na co těšit! Příští rok je budeme mít v Jihlavě.
V Bendově melodramu se samozřejmě vedle hudebníků představí i skvělí čeští herci - Jitka Molavcová a Alfred Strejček, takže i příznivci kultivovaného hereckého projevu zažijí velký večer.
Wihanovo kvarteto spolu s vynikajícím britským klavíristou Charlesem Owenem zahrají pravděpodobně nejznámější komorní skladby Anotnína Dvořáka - Smyčcový kvartet F dur -Americký a Klavírní kvintet. Právě ty skladby, které mají velký ohlas v zahraničí a navíc dokumentují výsostné postavení českých komorních interpretů v zahraničí.
Ale ještě předtím se odehraje setkání koncertního umění a mladých posluchačů. Tento dopolední koncert, který bude letos v pondělí 13.září od 11.00 v hotelu Gustav Mahler, má již na festivalu svoji tradici a patřil vždy k jeho nejlepším a nezapomenutelným částem. Mladí posluchači spolu s dalšími návštěvníky již viděli a slyšeli housle Jaroslava Svěceného, loni skvělou jazzovou exhibici Epoque Quartetu a letos to budou Beatles v podání smyčcového kvarteta. A tak to bude vzpomínka na zlatá šedesátá léta a připomínka toho, že tvorba Beatles nestárne ani v podání tak klasického ansámblu jako je smyčcové kvarteto. A Wihanovci hrát skladby Paula a Johna skutečně umějí, dokládá to i jejich bestseller - CD s touto tvorbou. Prostě: Beatles are here to stay? Pro jejich příznivce skvělá příležitost připomenout si dobu, kdy jsme nosili květiny ve vlasech a minisukně byly možná ještě kratší než dnes?
Barytonista Ivan Kusnjer, často přezdívaný král českých pěvců, je několikanásobným nositelem ceny Thalie, ve svém oboru nemá u nás konkurenci a je velmi častým hostem v zahraničí, naposledy na slavných promenádních koncertech v Londýně nebo v Paříži. Tvorbou Gustava Mahlera festival v Jihlavě začíná, ale i vrcholí. A tak v podání Ivana Kusnjera za doprovodu Jiřího Pokorného uslyšíme cyklus Gustava Mahlera Písně potulného tovaryše a výběr z tzv. Rückert Lieder.A v druhé polovině koncertu potom pestřejší obraz vybraný z populárních operních duet a árií. Mimochodem, zazní zde i jedna árie Mahlerova osobního přítele hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstra z opery Eva.
Karla Bytnarová patří k velkým nadějím českého operního zpěvu, je častým hostem zejména na německých scénách a má kromě skvělých hlasových a muzikanstkých dispozic i mimořádný herecký talent. Spolu s Ivanem Kusnjerem tvoří skvělý komediální pár. Barytonista Ivan Kusnjer si úmyslně vybral své dva nejoblíbeněší písňové cykly Gustava Mahlera, písňová tvorba tohoto tvůrce je už pravidelná součást festivalu. Jestliže zalistujeme stránkami minulých brožur, najdeme tu při interpretaci Mahlerových písní jména jako Thomas Hampson, Dagmar Pecková, Magdalena Kožená, Gabriela Beňačková. Letos je to tedy Ivan Kusnjer spolu s Karlou Bytnarovou, zalistujeme li v plánech festivalu, objevíme pro příští rok jméno Štefana Margity, který v těchto chvílích exceluje v Japonsku v inscenaci Bergova Vojcka spolu se světovou dirigentskou jedničkou Seiji Ozawou. Na festivalu se tedy objevuje pouze skutečná světová elita. A jednotlivé recitály by mohly být skutečnou ozdobou kteréhokoliv světového pódia. Ostatně není náhodou, že loňské vystoupení Gabriely Beňačkové sledovali spolu s ředitelem České filharmonie Václavem Riedlbauchem hned dva ředitelé velkých a významných mezinárodních festivalů- Jaromír Javůrek z festivalu Ostravský Máj a Vojtěch Stříteský z festivalu Smetanova Litomyšl. A v obou případech z toho bylo okamžité pozvání pěvkyně ? v Litomyšli dokonce program velmi podobný recitálu v Jihlavě.
K festivalu patří i další akce, které jsou zároveň hudební, ale nějakým způsobem přesahují pouze hudební rozměr, respektive pomáhají hudbu popularizovat nebo šířit mezi posluchači. A zde je klíčovým žánrem film - ať už klasický nebo televizní.
Máme velké štěstí, že v loňském roce se na festivalu velmi líbilo režiséru Janu Špátovi, který komentoval svůj skvělý dokument o Gustavu Mahlerovi a pak organizátorům napsal slova, že to na festivalu vonělo člověčinou- Letos přijede Jan Špáta promítnout a okomentovat své další vynikající obrazy velkých osobností české hudební kultury. A protože přijíždí do Kališť poprvé od chvíle, kdy zde natočil svůj nezapomenutelný dokument o Gustavu Mahlerovi, budeme se těšit na jeho reakci při pohledu na nově zrekonstruovaný dům. Ale nejvíce se budeme v sobotu 11. září v 15.00 těšit na jeho filmy a na to jak zasadí do mahlerovského rosaria další krásnou růži.
Každý festival žije zajímavým napětím mezi tím, co probíhá v současnosti / a co vlastně již nenávratně uplývá/ a mezi tím, co se v současnosti plánuje a připravuje. Festival Mahler Jihlava žije především svojí budoucností. Navázal úspěšné partnerství s dvěma významnými místy a festivaly - Brucknerův Linec v Rakousku a Warwick/Leamington/Stratford ve Velké Británii. V obou případech se jedná o místa i festivaly tematizující významné světové osobnosti ? Anton Bruckner a William Shakespeare. To Jihlavu a další dvě místa díky Gustavu Mahlerovi spojuje.
V posledních měsících se na představitele města obrátila britská Společnost Viktora Ullmanna se zajímavou nabídkou a žádostí o bližší spolupráci. Krok za krokem, postupně roste prestiž festivalu i města Jihlavy jako důležitého kulturního centra na mapě Evropy. Festival žije i snahou o co nejužší propojení se svým rodným regionem Vysočiny a městem Jihlavou a zároveň snahou prosadit se v evropských souvislostech. K tomu je zapotřebí hodně energie a vzájemné spolupráce, ještě více dobrých partnerů a do budoucna i důstojného místa, kde by se mohla provádět Mahlerova velká symfonická díla. To je však ona pověstná hudba budoucnosti, nicméně pořadatelé věří, že i tato partitura bude napsána a že třeba jubilejní desátý ročník festivalu v roce 2011 by mohl proběhnout v nové koncertní síni. Byla by to pravá mahlerovská Hudba tisíců?

Jiří Štilec Více informací 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

2006 Nová lanová centra na Vysočině nabízí aktivní odpočinek (16.08.2006)

(Jihlava) Lanová centra jsou soubory překážek umístěných v různé výšce nad zemí a tvořená převážně lanovými prvky. Jsou zdrojem nejen fyzické zdatnosti, ale i aktivního odpočinku. Slouží

OCENĚNÍ PRO TURISTICKÉ WEBOVÉ STRÁNKY KRAJE VYSOČINA

(Jihlava) Na festivalu TOUR REGION FILM Karlovy Vary, který se konal ve dnech 5.10 - 9.10.2004, získala internetová prezentace turistických možností Vysočiny druhé místo v kategorii multimedia v konku

V letošním roce probudí památky hudba (10.9.2004)

(Jihlava) Pozvánka do kraje Vysočina na Dny evropského dědictví Ve dnech 10. - 19. září 2004 se v České republice u příležitosti Dnů evropského dědictví (EHD) opět otevřou stovky

Největší mobilní zvonohra u nás

(Jihlava) Jihlava byla vůbec prvním svědkem mimopražského koncertu zvonohry, která má 57 přesně vyladěných bronzových zvonů. Na světě bylo doposud postaveno 17 mobilních zvonoher. Pět jich je v

Pozvánka na Mezinárodní hudební festival MAHLER 2004 (3.9.2004)

(Jihlava) Letošní již třetí ročník festivalu Mahler Jihlava 2004 bude zahájen přímo v srdci Jihlavy na náměstí - představí se na něm nejmladší generace jihlavských muzikantů - Smyčcový orc

Jihlavská šatlava

(Jihlava) V Jihlavské šatlavě na Vás čeká stará vojenská věznice, která je v původním stavu z roku 1869 a je jedinou stavbou tohoto druhu v ČR.

Rybářská mapa

(Jihlava) Tematická informační mapa s vyznačenými svazovými a soukromými revíry, kde je možné provozovat rybolov za předpokladu, že rybář je drž

Paintball, bungee running, lukostřelba, střelba ze vzduchovky Jihlava

Paintball Paintball je týmová sportovní hra a může ji vyzkoušet každý. Je vhodný pro stmelení kolektivu a také pro firmy jako forma teambuildingové aktivity. Pomocí značkova

Oblastní galerie Vysočiny

(Jihlava) V roce 1948 byla díky cennému daru Marie Kovaříkové, která městu věnovala svou celoživotní sbírku obrazů (78 obrazů a 1 soch

Koupaliště Vodní Ráj Jihlava

Venkovní část Venkovní část je tvořena systémem letních bazénů - velký bazén, plavecký bazén, dětský bazén, dětské brouzdaliště a travnaté plochy pro slunění.

Zoologická zahrada Jihlava

Zoologická zahrada leží v údolí řeky Jihlávky v lesoparku Březinovy sady, 10 minut pěší chůze z centra města. B

Vyhlídkové lety balónem

(Jihlava) Vyhlídkové lety balónem probíhají nad Vysočinou - Jihlava, Velké Meziříčí, Telč, Nové Město na Moravě a další místa. Balón startuje na Letišti Jihlava anebo u Tesca na Brněnské u

Zážitkové lety, tandemové seskoky, letecká škola

(Jihlava) Aeroklub Jihlava nabízí zážitkové lety, tandemové a propagační seskoky, programy pro školy a firmy, leteckou školu (výcvik na kluzácích, ultralehkého létání, motorového létání a p

Zážitkové lety, tandemové seskoky, letecká škola

(Jihlava) Aeroklub Jihlava nabízí zážitkové lety, tandemové a propagační seskoky, programy pro školy a firmy, leteckou školu (výcvik na kluzácích, ultralehkého létání, motorového létání a p

Paraglidingové tandemové lety, škola paraglidingu

(Jihlava) Vyzkoušejte víkendové, kompletní či motorové kurzy, outdoorové firemní akce anebo paraglidingové tandemové lety (vyhlídkový, termický, seznamovací). Vyhlídkový paraglidingový tan

Z Jihlavy do Větrného Jeníkova

(Jihlava) Trasa výletu začíná na Masarykově náměstí v Jihlavě. Svojí rozlohou patří k největším historickým náměstím u nás. Jeho bohatou historii zde dokládají četné zachovalé do

Z Jihlavy do Polné

(Jihlava) Výchozím bodem je krajské město Jihlava. Z náměstí vyjíždíme směrem dolů a odbočujeme do ulice Brněnská v levém dolním rohu náměstí. Z této ulice nás ukazatel naviguj

Údolí Jihlavy

(Jihlava) Vydejte se s námi na putování podél toku Jihlavy a poznejte rozmanité podoby této významné řeky a krajiny, která ji obklopuje. Výlet začneme u rozcestníku Jihlava –

Jihlava a Zaječí skok

Trasa tohoto výletu nás zavede do malebného údolí řeky Jihlavy, kde poznáme skaliska Zaječího skoku, pastviny u Rantířova a kapli sv. Jana Nepomuckého na návrší v Plandrech.

Jihlavské podzemí

(Jihlava) Jihlavské podzemí je druhým největším systémem zachovaným pod historickou zástavbou na území naš&iacut

Jihlavský radniční právovárečný pivovar a.s.

(Jihlava) Malý pivovar se nachází v prostorách suterénu Radniční restaurace na Masarykově náměstí v centru Jihlavy. Pivo se zde začalo vařit v kv

Krytý bazén E. Rošického Jihlava

V budově bazénu najdou návštěvníci kromě 6ti dráhového plaveckého bazénu také tobogán, výukový malý baz

Historické centrum města Jihlavy

(Jihlava) Je městskou památkovou rezervací. Svažité obdélníkové náměstí patří svou rozlohou (36 650 m2) k největším historickým náměstím v zemi. Lemují ho cenné měšťanské domy na gotic

Muzeum Vysočiny Jihlava

Expozice muzea, založeného v roce 1892, jsou umístěny ve dvou architektonicky cenných renesančních domech na hlavním jihlavském náměstí.

Městské hradby v Jihlavě

(Jihlava) Hradby byly kolem královského horního města budovány od poloviny 13. století. Tříkilometrové opevnění tvořily dva pásy hradeb s v

Jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly Jihlava

Příchod jezuitů do Jihlavy se datuje k roku 1625. Založení řádového domu bylo značně podporováno jihlavskými měšťany a jez

Vyhlídková Brána Matky Boží, Jihlava

Brána Matky Boží je jedinou bránou, která se zachovala z pěti středověkých městských bran, která vznikla v době výstavby města a jeho

Přírodní rezervace Zaječí skok

(Jihlava) Zaječí skok (1,5 ha) je vůbec první rezervací na Českomoravské vrchovině (1933). Již v roce 1924 ji na svém území za soukromou rezervaci vyhl&a

Dominikánský kostel Povýšení sv. Kříže Jihlava

Kostel Povýšení sv. Kříže byl oproti minoritskému budován jako jeho architektonický protiklad, jeho výstavba je stylově

Farní kostel sv. Jakuba Většího Jihlava

Mimořádný význam pro život ve městě měl právě farní chrám zasvěcený patronu horníků sv. Jakubu Větší

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie Jihlava

Chrám Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým klášterem byl postaven zcela v duchu poslání minoritů. Areál minoritskéh

Židovský hřbitov Jihlava

Významná památka připomínající existenci židovské obce. Hřbitov byl založen roku 1869, má roz

Hornická naučná stezka v Jihlavě

(Jihlava) Hornická naučná stezka prochází lokalitou Jihlava-Lesnov po místech s nejvíce patrnými pozůstatky dolování, tak ab

Jihlava

Jihlava je nejstarší horním městem českých zemí, které vzniklo v první polovině 13. století během kolonizace kraje, urychlené n&aa

Jihlavská radnice

(Jihlava) Písemné prameny dokazují, že první radnice byla na protější západní straně vedle rychty (bývalá prodejna Baťa, dnes drogeri

Údolím Jihlavy z Jihlavy do Přibyslavic

(Jihlava) Vydejte se s námi na 22 kilometrů dlouhé putování podél toku Jihlavy a poznejte tak rozmanité podoby této významné řeky a krajiny, kterou spoluvytváří. Náš výlet začn

Zajímavosti v Jihlavě

(Jihlava) Každému, kdo alespoň jednou navštívil toto starobylé město, je zřejmé, že Jihlava patří mezi historicky nejcennější města České republiky. Dokladem toho je i vyhlášená městsk

Park Gustava Mahlera Jihlava

Park Gustava Mahlera je novým architektonicky a kompozičně jedinečným parkem s odkazy na dílo hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera a na jeho spojení

Lanový park Zoo Jihlava- praLEZ

Procházka ve větvích: zhoupnutí na liáně, šplhání po provazovém žebříku, přejezdy po lanovce či zdolání nejméně deseti lanových překážek nabízí od května jihlavská zoo v nov

Věž kostela sv. Jakuba Většího, Jihlava - vyhlídkový ochoz

Stavba severní kostelní věže, vysoké 63 metrů, byla dokončena počátkem 14. století. Sloužila městu jako strážní věž, měla jehlancovou st

Naučná stezka Stará plovárna

(Jihlava) Nachází se v jihovýchodní části území města Jihlavy. Byla vybudo

Pivovar Jihlava, a. s.

Nejstarší písemnou zprávou o jihlavském sladovnictví je záznam v městské knize z 3. května 1348, kdy král Karel IV. oznamuje jihlavskému rychtáři a celé obci, že zakazuje vaření piva

Běžecké lyžařské trasy na Jihlavsku

(Jihlava) V okolí města Jihlavy je upravováno téměř 80 km běžkařských stop, je možné si vybrat z osmi okruhů. Úprava tras je prováděna skútrem

Vysočinou v sedle

(Jihlava) Soubor pěti tematických infomap s vyznačenými hipostezkami v regionu Vysočina. 1 mapa zahrnuje celý region Vysočina, 4 mapy s rozčleněním kraje do 4 oblasti. Mapy nejsou v elektronické

Zima na Vysočině

(Jihlava) Turistická informační mapa s vyznačením běžeckých tras na Vysočině s informacemi o udržovaných běžeckých stopách. Mapa není v elektronické podobě přístupná z důvodů zacho

Okruh Okrouhlík

(Jihlava) Okruh Okrouhlík zahrnuje dva samostatné okruhy – Okrouhlík I (9,2 km) a Okrouhlík II (2,4 km). Okruh Okrouhlík I leží na jihozápadním okraji krajského města. Optimáln

Strašidelné bludiště Jihlava

Pobavit se můžete v jedinečném strašidelném bludišti, kde na vás čekají strašidla, pohádkové postavy, hrdinové z oblí

Lezecké centrum Wall street Tendon, Jihlava

Ve staré kotelně bývalého Motorpalu se na ploše 500 metrů čtverečních nachází 40 jistících linií a postupně zde bude postaveno nejméně 100 cest různých obtížností. V nejvyš

Robinson park Jihlava

Rodinný park Robinson je největší indoorový zábavní park v Kraji Vysočina. Na ploše 2500 metrů čtverečních se nach&aac

Park Gustava Mahlera Jihlava

Park Gustava Mahlera je novým architektonicky a kompozičně jedinečným parkem s odkazy na dílo hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera a na

Hudební festival Mahler Jihlava – Hudba tisíců

Hudební festival Hudba tisíců připomíná prostřednictvím série koncertů, pěveckých recitálů a dalších společenskýc

Židovská čtvrť Jihlava

Osídlení židovského obyvatelstva v Jihlavě můžeme datovat krátce po založení samotného města v polovině 13. století. K zániku židovsk

Dům Gustava Mahlera Jihlava

Počátky původně středověkého domu ve Znojemské ulici 4 spadají do 16. století. Při klasicistní přestavbě na začátku 19. s

Horácké divadlo Jihlava

Horácké divadlo Jihlava je stálou profesionální činoherní scénou Kraje Vysočina. Divadlo sídlí v budově na rohu ulic Komenského a Divadelní u Masarykova náměstí v Jihlavě. Sou

Laser game Jihlava

Oblíbenou Laser game si můžete vyzkoušet v Jihlavě. Nachází se zde perfektní aréna, se rozhodně nebudete nu

Pivovarská naučná stezka

(Jihlava)

Naučná stezka „Jihlavská pevnost"

(Jihlava) Jihlavské městské opevnění je významné nejen svým nebývalým rozsahem pevnostních zařízení a dal&sca

Naučná stezka „Hudební osobnosti Jihlavy“

(Jihlava) Hudební tradice Jihlavy sahá do 16. století, které je v Jihlavě nazýváno „velkým“. Město se v té době stalo

Cyklostezka Humpolecká - Havlíčkova

(Jihlava) Cyklostezka se nachází v blízkosti koupaliště Vodní ráj a nákupního centra Baumax a Hypernova

Stříbrné pomezí a další cyklotrasy

(Jihlava) Statutární město Jihlava ve spolupráci s 26 partnerskými obcemi vytvořilo v roce 2011 ve svém okolí t

Biofarma Sasov

(Jihlava) Farma byla založena 29. července 1991 v areálu Školního statku Střední odborné školy v Jihlavě. Začalo se chovem koní a d&aac

Kostel sv. Ducha Jihlava

Kostel je poměrně jednoduchá stavba obdélníkového půdorysu s trojbokým závěrem se systémem v

Evangelický kostel sv. Pavla

(Jihlava) Je nazvaný na počest protestantsk&ea

Kostel sv. Jana Křtitele Jihlava

Vznikl jako produkt kolonizace na sklonku 12

Naučná stezka Po stopách Gustava Mahlera

(Jihlava) Naučn&a

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.