Přes hory a doly, přes pole a louky, za historií i krásou Křemešnické vrchoviny

Z historické obce Nová Cerekev pojedeme poetickou krajinou k zachovalému hradu Kámen. Přes louky a lesy se vydáme do města Pacov. Malebnou venkovskou krajinou protkanou malými vesničkami přijedeme zpět do Cerekve.

Výchozí bod je Nová Cerekev, kde si můžeme prohlédnout pěkný kostel, velkou synagogu postavenou v orientální maurském slohu v polovině 19. století a opravený židovský hřbitov založený v druhé polovině 17. století. Pak vyrazíme od rozcestníku Nová Cerekev nám. po zelené směr Moraveč 3,5 km. Pojedeme po silnici a ještě před koncem obce odbočíme vpravo mezi domky na menší cestu, která vede zprvu mezi chalupami a pak již mírně nahoru mezi pole a louky. Po 2 km začneme klesat, až přijedeme do obce Moraveč (je zde ubytovna a kemp). Obcí projedeme dále po zelené směr Žlíbek 2,5 km. Cestou mineme pěkný kostel a pokračujeme dále zprvu po silnici, ze které po 1 km odbočíme vpravo na polní cestu. Po ní budeme stoupat až k opuštěné usedlosti Žlíbek, kde odbočíme ostře vlevo a pojedeme dál 1,5 km polní cestou, až přijedeme k málo frekventované silničce, kde opustíme zelenou značku a odbočíme vpravo směr Dobrá Voda a Kámen.
Za chvíli jízdy již uvidíme majestátně se tyčící hrad Kámen. Po 3 km sjezdu přijedeme do obce Kámen, kterou protíná frekventovaná dopravní tepna. Na ní odbočíme doleva a za chvíli přijedeme ke státnímu hradu Kámen. Poprvé je zmiňován již v roce 1222. Je postaven na obrovském žulovém skalisku a obklopuje ho park s rozsáhlým alpinem. Na hradě je umístěna unikátní expozice jednostopých motorových vozidel.
Pod hradem u autobusové zastávky je rozcestník Kámen. Od něj pokračujeme po červené směr Pacov 6 km. Červená nás rychle vyvede ven z obce a dál již povede po pěkných polních a lesních cestách. První 2 km jsou stoupání. Jakmile mineme vrchol kopce s vysílačem, tak začneme klesat po okraji lesa. Zde si musíte dát pozor na značení, protože červená po chvíli opustí polní cestu a 200 m vede po úzké pěšině po okraji lesa. Potom nás znovu navede na lesní cestu kolem osady Borkov, kde zahájíme divoký sjezd lesem až k nádraží Pacov. Od něj stoupáme 2 km po silnici až k historickému náměstí, které je součástí městské památkové zóny. Náměstí dominuje gotický kostel sv. archanděla Michaela. V budově zámku, který na krátkou dobu přebudovali bosí karmelitáni na klášter, se narodil básník Antonín Sova. Zámek prochází v současné době rekonstrukcí.
Po prohlídce města vyrážíme od rozcestí Pacov náměstí po modré směr Nová Ves 3 km a Nová Cerekev 13 km. Pohodovým sjezdem dubovou alejí, ze které pak odbočíme vlevo a po chvíli přijedeme do Nové Vsi, kde pokračujeme polní cestou kolem úchvatného železničního viaduktu. Za ním nás modrá povede opět po silnici 1 km do obce Důl. Pak pojedeme po polních cestách střídavým stoupáním a klesáním skrze vesničky Nízká Lhota a Nový Dvůr. Za ní nás čeká náročné stoupání 500 m v terénu po suťovité úvozové cestě a pak již mírnější stoupání 1 km po poli až do osady Nesvačily. Tam opustíme dočasně modrou a vyrazíme vlevo silnici. Mineme železniční přejezd a po 200 m přijedeme k hlavní silnici, kde odbočíme vpravo. Pokračujeme mírným sjezdem směr obec Leskovice a po chvíli se k nám opět připojí modrá značka. Ta nás provede Leskovicemi. Za nimi opustíme asfalt a na posledních 3 km si vychutnáme pěkný terénní sjezd až dolů do Nové Cerekve, kde náš výlet skončí.

Celkem 30 km.
Náročnost 2 - 3.
Značná část trasy je vedena po polních cestách, které mohou být po vydatných deštích rozbahněné a zvyšovat tak náročnost až na 3.Turistické informační centrum Pelhřimov
Masarykovo náměstí 10
393 01 Pelhřimov
tel.: +420 565 326 924
e-mail: ic@kzpe.cz
www.pelhrimovsko.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Židovský hřbitov Nová Cerekev

Starý židovský hřbitov, který se nachází 100 m severovýchodně od synagogy, byl založen kolem roku 1690. Je zde dochováno 137 náhrobků s

Přes hory a doly, přes pole a louky, za historií i krásou Křemešnické vrchoviny

(Nová Cerekev) Z historické obce Nová Cerekev pojedeme poetickou krajinou k zachovalému hradu Kámen. Přes louky a lesy se vydáme do města Pacov. Malebnou venkovskou krajinou protkanou malými vesničkami p

Pacovskem na kole

(Nová Cerekev) Výchozí bod se nachází v Nové Cerekvi. Vyrazíme po cyklotrase 1219 ve směru na Moraveč. Z Moravče pokračujeme na silnici na Lidmaňku a Lidmaň. V Lidmani

Synagoga Nová Cerekev

Židovská obec s modlitebnou zde vznikla pravděpodobně kolem roku 1690. Zajímavostí je, že v městečku nevzniklo uzavřené ghetto, ale většina domů byla sou

Židovská čtvrť Nová Cerekev

Židovská obec s modlitebnou zde vznikla pravděpodobně kolem roku 1690. Zajímavostí je, že v městečku nevzniklo uzavřené ghetto, ale většina domů byla sou

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.