Přírodní park Třebíčsko

Přírodní park Třebíčsko se rozkládá severně od Třebíče a jeho rozloha je téměř 10 000 hektarů. Jeho krajinný ráz tvoří balvanité ostrůvky s lesíky a křovinami, rybníky, remízky i jednotlivé stromy v mírně zvlněné pahorkatině. Zahrnuje také část třebíčského žulosyenitového masivu s typickými bludnými balvany. Kolem vodních toků se vyskytují zbytky vlhkých luk se vzácnou květenou a drobné rybníky jsou hnízdištěm vodního ptactva. V oblasti se nachází množství význačných dřevin.

 

 

V parku je mnoho turistických stezek a okruhů, z nichž ty nejoblíbenější procházejí Trnavou, Rudíkovem, Náramčí a Přeckovem. Tyto trasy vedou typickou krajinou Českomoravské Vysočiny, kolem několika rybníků, gotické tvrze, památných stromů či syenitových skal. Zavedou vás i k přírodním památkám – Ptáčovský kopeček a Kobylinec. Množství polních cest přímo vybízí k projížďce na kole či k procházce touto krajinou.

 

 Část přírodního parku Třebíčsko se překrývá s ekologickým mikroregionem Horácko, který je považován za jeden z ekologicky nejčistších v republice. Vyskytuje se zde Bobr Evropský a v okolí říček a rybníka Velký bor můžeme vidět jeho důmyslně postavené hráze a v okolí ohryzané stromy jako důkaz jeho pobývání v tomto regionu.

 

 Za přírodou se ale nemusíte vydávat daleko, můžete si ji vychutnat také přímo ve městě Třebíč a to díky početným a udržovaným městským parkům. Zde si mohou návštěvníci města i místní obyvatelé odpočinout ve stínu zeleně od ruchu a shonu. Pohled na krásy Třebíčska si můžete vychutnat z několika rozhleden a vyhlídkových míst, které nabízejí neopakovatelný výhled na přírodní i historické zajímavosti.
 

Fotogalerie

 
 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Přírodní park Třebíčsko

(Trnava) Přírodní park Třebíčsko se rozkládá severně od Třebíče a jeho rozloha je téměř 10 000 hektarů. Jeho krajinný ráz tvoří

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.