Průvodce Vysočinou > Co vidět > Příroda > Přírodní parkyPřírodní park Střední Pojihlaví

(Mohelno) Přírodní park je ukázkou vývoje středních toků moravských řek. Rozkládá se na území Třebíčska, Znojemska a Brněnska a zaujímá poslední nezatopený úsek středního kaňonovitého toku řeky Jihlavy mezi Mohelnem a Ivančicemi. V lesnaté krajině s pestrým výčtem chráněný

Přírodní park Balinské údolí

(Velké Meziříčí) Přírodní park Balinské údolí - území v rozmezí nadmořských výšek 425 - 520 m má charakter členité vrchoviny. Přírodní park Balinské údolí je zřízen k ochraně přírody zahloubeného údolí meandrující řeky Balinky, jejíž údolní niva je široká 10 - 20 metrů. Od ní

Přírodní park Bohdalovsko

Přírodní park Bohdalovsko se rozkládá území na Novoměstska, Velkomeziříčska, Bítešska a Ždárska, avšak nezasahuje do CHKO Žďárské vrchy. Důvodem zřízení byla ochrana krajinného rázu bez zásadního omezení hospodářských aktivit. Úkolem je zachovat krajinu, která nabí

Přírodní park Čeřínek

(Rohozná) Přírodní park Čeřínek se nachází asi 10 km západním směrem od Jihlavy a 15 km jihovýchodně od Pelhřimova. Byl zřízen za účelem zachování krajinných hodnot, které mají převážně lesní porost, pozoruhodné geologické útvary a několik vzácných druhů rostlin a živočich

Přírodní park Doubrava

(Heřmanice) Přírodní park Doubrava se rozkládá na území Chotěbořska na poměrně malé ploše okresu Havlíčkův Brod a Chrudim. Předmětem ochrany je zachování krajinného rázu, hlubokého údolí řeky Doubravy mezi Spačicemi a Ronovem nad Doubravou. Zasahuje jak do kraje Vysočina, tak do Pard

Přírodní park Melechov

(Horní Paseka) Území přírodního parku Melechov se rozprostírá na Světelsku a Ledečsku, 8 km jihozápadně od Světlé nad Sázavou. Účelem zřízení byla ochrana typického krajinného rázu s krajinářskou a přírodovědnou hodnotou, výskyt několika chráněných druhů rostlin a živočichů. Ve

Přírodní park Rokytná

(Příštpo) Přírodní park Rokytná se rozprostírá na Třebíčsku nedaleko Jaroměřic nad Rokytnou, 9 km východně od Moravských Budějovic a 4 km jižně od jaderné elektrárny Dukovany. Byl zřízen za účelem zachován

Přírodní park Svratecká hornatina

(Nedvědice) Jedná se o jeden z největších přírodních parků zasahující do kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Nachází se ve východní části okresu Žďár nad Sázavou podél řeky Svratky od hranice CHKO Žďárské vrchy po hranici s Jihomoravským krajem. Důvodem zřízení byla ochrana k

Přírodní park Třebíčsko

(Trnava) Přírodní park Třebíčsko se rozkládá severně od Třebíče a jeho rozloha je téměř 10 000 hektarů. Jeho krajinný ráz tvoří balvanité ostrůvky s lesíky a křovinami, rybníky, remízky i jednotli 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.