Přírodní rezervace Stvořidla

Přírodní rezervace Stvořidla se rozprostírá 6 kilometrů od Světlé nad Sázavou. V hlubokém údolí zde koryto řeky Sázavy vytvořilo balvanovité řečiště, které je odedávna rájem vodáků.
Řeka má zde prudký spád (10,4 %) a vytváří četné peřeje. Stovky balvanů, které do oblých tvarů vymodelovaly dravé vody razící si cestu skalami, jsou roztroušeny nejen v řečišti, ale i po okolních stráních.
Z chráněných rostlin můžeme spatřit náprstník velkokvětý a oměj různobarvý, dále tu roste suchopýr úzkolistý, oměj pestrý či starček Fuchsův a skály jsou porostlé trávničkou obecnou nebo třezalkou rozprostřenou.
V rezervaci žije např. chráněný skorec vodní, rybky loví nejen ledňáček říční, ale i vydra říční, dále jsou tu některé druhy sov a dravců.
Lokálka přezdívaná Posázavský Pacifik tvoří neodmyslitelný doplněk romantiky této krajiny.

Pověst o Stvořidlech
Zámožný, ale líný sedlák z Rejčkova jednou při orání pole poslal práci k čertu a lehl si na mez. Když se probudil, bylo pole zorané a před sedlákem stál čert. Hlásil se k němu do služby pod podmínkou, že si po deseti letech vezme jeho duši. Líný sedlák souhlasil a čertu se upsal. Čas uplynul jako voda v Sázavě a sedlákovi se do pekla nechtělo. Jeho žena tedy celé stavení vykropila svěcenou vodou, aby čert na něho nemohl. Čert se rozhodl zničit sedlákovi alespoň pozemky. Zaletěl k Žebrákovu do lomu, naplnil pytel velikými žulovými balvany a letěl s ním k Rejčkovu. Nebyl ještě ani u řeky, když ve smrčenském mlýně zakokrhal kohout, čímž čertovi začalo ubývat sil. Postupně usypával z pytle kamení, takže kudy letěl, tam zůstávaly ležet větší či menší balvany. Tak prý vznikla Stvořidla. Více informací

Infocentrum Světlá nad Sázavou
Nám. Trčků z Lípy 16
582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: +420 569 496 676
e-mail: info@svetlans.cz
www.kyticesvetla.cz 

Fotogalerie

 
 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Městský špitál Světlá nad Sázavou

Původní budova městského špitálu u mostu přes řeku Sázavu byla postavena v roce 1578 Burianem Trčkou z Lípy. V 19. století tu byla umíst

Hřbitov z napoleonských válek Světlá nad Sázavou

Za francouzsko-rakouské války byla v roce 1809 ve světelském zámku zřízena vojenská nemocnice, která pečovala o zraněné a nemocné

Židovský hřbitov Světlá nad Sázavou

Až do roku 1886 se pohřbívalo na tzv. starém hřbitově z roku 1742. Náhrobky z něj byly v průběhu nacistické okupace odvezeny. Místní židovský

Putování Posázavím

(Světlá nad Sázavou) Krajina kolem Lipnice a Světlé nad Sázavou je krásným koutem Posázaví s osobitým kouzlem a bohatou historií. Čisté ovzdu&sca

Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou má dlouhou historii. První písemná zmínka o něm je doložena již v roce 1207. O jeho renesanční tvář se

Zámek Světlá nad Sázavou

Zámek ve Světlé nad Sázavou v roce 2014 poprvé v historii otevřel své brány široké veřejnosti a je odhodlán stát se kulturn&

Středověké podzemí ve Světlé nad Sázavou

(Světlá nad Sázavou) Podzemní chodby mají celkovou délku 200 metrů a o jejich prvotním účelu nehovoří žádné písemné prameny. Pravděpodobně se

Galerie Na Půdě

(Světlá nad Sázavou) Galerie Na Půdě byla ve Světlé nad Sázavou otevřena v dubnu roku 2004. Jedná se, což lze odvodit již z názvu, o nepříliš rozlehlé půdn&iacut

Radnice Světlá nad Sázavou

Radnice stojí na světelském náměstí od roku 1795. Původní budova obdélníkového půdorysu s valbovou střechou byla architektem Emilem Pr&u

Zámecký park ve Světlé nad Sázavou

(Světlá nad Sázavou) Rozkládá se na ploše asi 16 ha a byl založen pravděpodobně v době rozsáhlých stavebních a rekonstrukčních prací v roce 1871 hrabětem Fr

Přírodní rezervace Stvořidla

(Světlá nad Sázavou) Přírodní rezervace Stvořidla se rozprostírá 6 kilometrů od Světlé nad Sázavou. V hlubokém údolí zde koryto řeky Sázavy vyt

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.