Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou má dlouhou historii. První písemná zmínka o něm je doložena již v roce 1207. O jeho renesanční tvář se zasloužili Trčkové z Lípy, kteří si ho vyvolili za své rodové sídlo. V době baroka se na jeho rozkvětu podílel hrabě Leopold Kolovrat Krakovský. Později město přetvářel bezpočet podnikatelů a živnostníků, nejvýznamnějšími z nich byly rody Podpěrů a Kratochvílů. V druhé polovině 20. století se obrysy města změnily bouráním a stavbou nových objektů, nicméně důležité historické stavby zůstaly zachovány až do dnešních dnů.
Návštěvníci Světlé mohou načerpat spoustu informací a vědomostí o městě i okolí v infocentru, které se nachází přímo na náměstí a tvoří spolu s Galerií Na Půdě, městskou knihovnou a oddělením kultury součást kulturního zařízení KyTICe. Nejbližším turistickým cílem je starobylý kostel svatého Václava. Původně gotická, později barokně přestavěná trojlodní stavba. V horní části náměstí zaujme návštěvníky radnice, kterou tvoří původní pozdně barokní budova se dvěma křídly. O několik desítek metrů dál se v domě č. 23 nachází vstup do nedávno objeveného středověkého podzemí, další zajímavé stavební památky. 220 metrů dlouhá soustava chodeb svědčí o pracovitosti a umu našich předků. Vstupenky do podzemí lze zakoupit v infocentru, které také zajišťuje prohlídky.
Vlevo při příjezdové silnici ze směru od Havlíčkova Brodu upoutá každého návštěvníka masivní jednopatrová stavba světelského zámku. Původní renesanční tvrz z časů Buriana Trčky z Lípy se postupem staletí rozrostla na čtyřkřídlou čtvercovou budovu v převažujícím novorenesančním slohu. Zámek je dnes v soukromém vlastnictví a po dobu letní sezóny nabízí návštěvníkům několik prohlídkových okruhů. V expozici historického evropského skla je zahrnuta i část pojednávající o historii zámku a zdejšího sklářství, kamenictví a brusírny granátů. Další okruh tvoří sbírky historických hodin, obrazů a soch. K vidění jsou zde ještě dva okruhy pro děti.
V zámeckém parku mohou návštěvníci shlédnout konstrukce altánků či železný Čertův můstek přes uměle vytvořenou strž. Přímo ve městě stojí za prohlídku také židovský hřbitov v Komenského ulici. Tím ale výčet turistických lákadel nekončí. Nově vybudovaný úsek cyklostezky ze Světlé do Smrčné uspokojí příznivce cyklistiky, síť značených turistických tras zavede návštěvníky na spoustu krásných míst, v zimě nabízí sjezdovka Kadlečák kvalitní sjezdové lyžování. Světlá je také místem, kde začíná i končí oblíbený Posázavský pacifik. Více informací

 

Fotogalerie

 
 
 
 
 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Městský špitál Světlá nad Sázavou

Původní budova městského špitálu u mostu přes řeku Sázavu byla postavena v roce 1578 Burianem Trčkou z Lípy. V 19. století tu byla umíst

Hřbitov z napoleonských válek Světlá nad Sázavou

Za francouzsko-rakouské války byla v roce 1809 ve světelském zámku zřízena vojenská nemocnice, která pečovala o zraněné a nemocné

Židovský hřbitov Světlá nad Sázavou

Až do roku 1886 se pohřbívalo na tzv. starém hřbitově z roku 1742. Náhrobky z něj byly v průběhu nacistické okupace odvezeny. Místní židovský

Putování Posázavím

(Světlá nad Sázavou) Krajina kolem Lipnice a Světlé nad Sázavou je krásným koutem Posázaví s osobitým kouzlem a bohatou historií. Čisté ovzdu&sca

Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou má dlouhou historii. První písemná zmínka o něm je doložena již v roce 1207. O jeho renesanční tvář se

Zámek Světlá nad Sázavou

Zámek ve Světlé nad Sázavou v roce 2014 poprvé v historii otevřel své brány široké veřejnosti a je odhodlán stát se kulturn&

Středověké podzemí ve Světlé nad Sázavou

(Světlá nad Sázavou) Podzemní chodby mají celkovou délku 200 metrů a o jejich prvotním účelu nehovoří žádné písemné prameny. Pravděpodobně se

Galerie Na Půdě

(Světlá nad Sázavou) Galerie Na Půdě byla ve Světlé nad Sázavou otevřena v dubnu roku 2004. Jedná se, což lze odvodit již z názvu, o nepříliš rozlehlé půdn&iacut

Radnice Světlá nad Sázavou

Radnice stojí na světelském náměstí od roku 1795. Původní budova obdélníkového půdorysu s valbovou střechou byla architektem Emilem Pr&u

Zámecký park ve Světlé nad Sázavou

(Světlá nad Sázavou) Rozkládá se na ploše asi 16 ha a byl založen pravděpodobně v době rozsáhlých stavebních a rekonstrukčních prací v roce 1871 hrabětem Fr

Přírodní rezervace Stvořidla

(Světlá nad Sázavou) Přírodní rezervace Stvořidla se rozprostírá 6 kilometrů od Světlé nad Sázavou. V hlubokém údolí zde koryto řeky Sázavy vyt

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.