Svratka

Osada dostala jméno podle klikatící se říčky Svratky postupnou jazykovou obměnou staročeského názvu Swortka (sworti - vinouti se). Celá oblast byla osídlena ve 13. století, kdy vzniklo panství kolem hradu Rychmburk. Nejstarší dochované písemné zprávy se datují kolem roku 1350, kdy osada patřila ke zmíněnému panství. Po bouřlivé době husitských válek bylo panství koncem 15. století postoupeno králi Ferdinandovi I. Tehdy měla Svratka všechna městská práva.
V polovině 16. století bylo panství prodáno Zdeňkovi Berkovi z Dubé a Lipého a Svratce byl udělen znak. Rod Berků ovládal panství 150 let, během nichž Svratka všechna svá výsadní městská práva pozbyla.
Během třicetileté války trpěl celý kraj nájezdy cizích vojsk a poté násilnou rekatolizací. V roce 1706 získal panství rod Kinských - Filip Kinský začal na Vysočině pěstovat len. Počátkem 18. století se v okolí nacházelo několik železných a sklářských hutí.
O sto let později se začal ve Svratce rozvíjet průmysl, který navazoval na tradiční řemesla: hrnčířství, kamnářství, sirkařství a tkalcovství. V této době patřilo panství rodu Thurn-Taxis.
V roce 1867 byla Svratka povýšena na město. Stavěly se nové domy, obchody a řemeslné dílny, rozvíjela se činnost divadelního spolku. Zejména počátek 20. století představoval dobu prudkého rozmachu.
Ve dvacátých letech minulého století našla cestu do zdejšího kraje řada umělců: malíři Antonín Slavíček, Otakar Nejedlý, Rudolf Kremlička, František Kavan, Antonín Kalvoda a další. Krajina inspirovala spisovatele Miloslava Bureše a Terezu Novákovou, místního rodáka J. V. Plevu a K. V. Raise. Významnými svrateckými rodáky jsou také sochař Antonín Odehnal, politik Čeněk Gregor a zakladatel pražského Slavína Petr Fischer. Více informací


Informační centrum Svratka - Cukrárna Elen
Náměstí 9. května 51
592 02 Svratka
tel.: +420 564 034 240
e-mail: mesto@svratka.cz
www.svratka.cz 

Fotogalerie

 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Josef Věromír Pleva

(Svratka) Josef Věromír Pleva 12.8.1899 - 7.9.1985 Je jedním ze slavných rodáků města Svratka. Narodil se, dnes v městské části, Moravské Svratce

Kostel sv. Jana Křtitele Svratka

Kostel sv. Jana Křtitele vznikl pravděpodobně ve 13. století, za husitských válek byl vypálen a později zrekonstruován v gotickém duchu. Dnešn&i

Okružní výlet v Milovském polesí

(Svratka) Výchozím bodem tohoto výletu je náměstí 9. května ve Svratce, městě ležícím na hranici Čech a Moravy při stejnojmenné řece, se zajímavým Městským muzeem a Galerií malířů

Čtyři palice, Zkamenělý zámek a další skály

(Svratka) Podnikněte výlet z malebného podhůří Českomoravské vrchoviny k tajuplným skalám, ukrytým v hustých lesích Žďárských vrchů. Východištěm je obec Pustá Rybná

Svratka

Osada dostala jméno podle klikatící se říčky Svratky postupnou jazykovou obměnou staročeského názvu Swortka (sworti - vinouti se). Celá oblast b

Městské muzeum ve Svratce

(Svratka) Pojďte navštívit ulici městečka lemovanou krámky a dílnami. Uvidíte ševcovskou dílnu, výrobu lyží a sání, krejč&iac

Historické centrum města Svratka

Prostorné obdélníkové náměstí je centrem města. Od nejstarších dob stávala v jeho středu kaple sv. Prokopa a dřevěná kašna. V tzv. Panském domě se konaly všechny kulturní akce. Dř

Kašna s houbařem Svratka

Kašna s houbařem je dílem místního rodáka, akademického sochaře Antonína Odehnala z roku 1938.

Galerie malířů Vysočiny Svratka

Galerie malířů Vysočiny vystavuje díla klasiků krajinářské tvorby na Vysočině, ale i dalších umělců, spjatých se Svrateckem: Františka Kavána, Cíny Jelínka, Jindřicha a Oty Buben

Pohádková vesnička Podlesíčko

(Svratka) Pohádková vesnička Podlesíčko je součástí ubytovacího resortu Hotel Podlesí v blízkosti města Sněžné. Ve vesničce stojí devět samostatných domečků a jeden dvojdomek. Stavba každ

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.