Telčskou krajinnou památkovou zónou

Tento výlet vás zavede až na nejvyšší vrchol celé Českomoravské vrchoviny. Cestou ze zachovalého gotického hradu půjdete v malebné krajině s přirozenými rašeliništi, rašelinnými loukami, soustavami rybníčků a pestrými smíšenými lesy.

Výchozím bodem je jedno z nejlépe dochovaných opevněných sídel na Moravě - hrad Roštejn. Gotický hrad se zdaleka viditelnou 47 m vysokou osmibokou věží byl vystavěn na skalním ostrohu a po roce 1955 byl restaurován pro potřeby muzea Vysočiny (duben - říjen prohlídky s průvodcem).
Od rozcestí Hrad Roštejn (678 m) vycházíme po modré a 0,5 km klesáme po lesní pěšině k rozcestníku Pod Roštejnem (642 m). Modrá dále pokračuje po asfaltce s vyloučením automobilové dopravy.
Jdeme členitým terénem kolem Farského kopce k rozcestí Malý pařezitý rybník (630 m). Od rybníku obklopeného rašelinnými společenstvy lesního i mimolesního charakteru střídavě stoupáme po štěrkové lesní cestě. Od rozcestí Na průseku (699 m) sejdeme asi 200 m k rozcestníku Velký pařezitý rybník - hájovna (685 m) a můžete si zajít kousek rovně po silnici k tomuto malebnému rybníku s čistou vodou, pokochat se jeho krásou a také se osvěžit koupelí. Rybník pojmenovaný po pařezech stromů ponechaných ve vodě je se svém okolím typickou ukázkou bažinného lesního společenstva vyšších poloh Českomoravské vrchoviny, připomínající svým rázem horskou tajgu.
Od hájovny půjdeme vlevo po zelené značce 0,5 km k rozcestníku Javořický potok (686 m), kde odbočíme do lesa směr "Michova skála" a "Javořice". Stoupáme na vrchol kopce, kde je odbočka ke skále na vyhlídku 0,2 km. Přírodní památka Michova skála (773 m) je jedním z nejlépe zachovaných projevů intenzivního mrazového zvětrávání žuly. Tvoří ji komplex dvou skalisek s charakterem skalních věží a mrazových srubů. Víc jak 10 m vysoká skaliska s výraznou balvanitou až lavicovitou odlučností byla dlouhou dobu intenzivně využívána horolezci jako cvičná skála, ale vzhledem k velké návštěvnosti a poškozování okolí zde byla od roku 1997 horolezecká činnost zakázána. Z vrcholu skalních věží je nádherný výhled do okolí.
Z odbočky ke skále nyní klesáme asi 500 m a pak opět stoupáme kolem studánky na nejvyšší vrchol Jihlavských vrchů a vůbec celé Českomoravské vrchoviny - Javořice (836,5 m).
Na vrcholu je 168 m vysoký vysílač, kterého jste si mohli všimnout už z Farského kopce a především z Michovy skály. Ještě po zelené sejdeme po silničce 0,5 km k rozcestí Studánka Páně, kde odbočíme vlevo na žlutou směr "U obrázku". Studánka Páně je upravený vývěr podzemní vody, u nějž je postaven kamenný stůl, litinový kříž s básní a odpočívadlo. Dle tradice se zde scházeli k tajným bohoslužbám čeští bratři v době protireformace. Pověst praví, že jedno ze shromáždění bylo nenadále přepadeno ozbrojenou mocí právě ve chvíli oslavy sv. večeře Páně, při níž přijímali z kalicha. Duchovní na útěku prý kalich hodil do studánky, aby nepadl pronásledovatelům do rukou. Pravidelně každým rokem čtvrtou neděli v srpnu se zde konají vzpomínková shromáždění.
Ze silnice po chvíli odbočíme vlevo na lesní pěšinu a jdeme střídavým stoupáním a klesáním, až se opět napojíme na zpevněnou cestu a lehce vystoupáme k rozcestí U obrázku, odkud pokračujeme rovně 1,5 km k rozcestníku Lovu Zdar - lovecká chata. Jdeme stále rovně, ale už po zelené bez výraznějšího převýšení kolem nepatrných vrcholů Rovina a Kozí hřbet. Zhruba po 2 km odbočíme z lesní cesty vpravo na pěšinu a dojdeme k rozcestí Velký les. Napojíme se na silnici, ze které vzápětí odbočíme opět do lesa a stále obdobně zvlněnou krajinou dojdeme zpět k Roštejnu.

Celkem 20 km.
Náročnost 2.Informační středisko MěÚ Telč
Náměstí Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč
tel.: +420 567 112 407, +420 567 112 408
e-mail: info@telc.eu
www.telc.eu


 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Zřícenina hradu Štamberk

(Telč) Severozápadně od obce Lhotka u Telče se na skalnatém návrší nachází zbytky hradu, který zde nechali postavit Šternberkové - p

Vincenc Furch (1817 Krasonice - 1864 Vídeň), básník

(Telč) Na hřbitově sv. Anny v Telči je pohřben od roku 1928 básník, vlastenec a milovník Telče, Vincenc Furch. Zemřel ve Vídni 5. ledna 1864, jeho ostatky byly do Telče, kde si přál po smrti odp

Telč a její okolí

Město po právu vyznamenané zápisem na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, které inspirovalo básníky i hudební skladatele, okouzlilo malíře a zaujalo filmové

Městská galerie Hasičský dům Telč

Galerie Hasičský dům stojí na místě gotické brány s renesančním štítem, která uzavírala vstup do dnešní ulice

Historické jádro města Telč - světové kulturní dědictví UNESCO

Historické jádro města Telče se může pochlubit několikanásobnou p

Telčský dům

Vstoupením do domu č. p. 31 se ocitnete ve světě legend, skřítků a historických příběhů, které osobitým způsobem ztvárnili umělci pan&iacu

Parní mlýn Telč

Kdo se vydá z centra Telče jižně okolo Staroměstského rybníka směrem na - Oslednice, může navštívit novou zajímavost - památkově chr&a

Památky UNESCO na Vysočině

(Telč) Region Vysočina Zachovalá krajina Vysočiny se zalesněnými kopci a rozkvetlými loukami přitahuje především milovníky klidné rodinné dovolené, pěší trasy, cyklostezky a spor

Státní zámek Telč - památka světového kulturního dědictví UNESCO

Renesanční zámek vznikl přestavbou gotického obranného hradu v 16. století. Konečnou podobu vtiskl zámeckému areálu italský archite

Na kole z Telče do Želetavy

Výlet zahájíme na náměstí v Telči. Vydáme se ulicí Na Můstku po červené značce k rozcestníku Telč – nám. Napojíme se na cyklotrasu 5125 a jedeme ve směru Nov

Telčská krajinná památková zóna

Tento výlet vás zavede až na nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny a do malebné krajiny s přirozenými rašeliništi, rašelinnými loukami, soustavami rybníčků a pestrými smíšen

Praskoleská lípa a okolí Telče

V Praskolesích objevíme prastarou lípu, která v sobě ukrývá malou zvoničku. Dále náš výlet povede na skaliska na vrších Hradisko a Bradlo a k Pařezitému rybníku. Vých

Telč a Velký pařezitý rybník

Během tohoto výletu poznáme Telč, jedno z nejmalebnějších měst České republiky, a jeho okolí v čele se zříceninou hradu Štamberk ve skalách a Velkým pařezitým rybníkem.

Historické památky Telče a Jihlavy

Tento výlet nás zavede do Telče a jejího unikátního historického jádra. Cestou do městské památkové rezervace v Jihlavě navštívíme i městečko Třešť, proslulé výrobou betlém

Z Telče přes zříceninu Štamberk a kamenné moře k Velkému pařezitému rybníku

Poznejte během tohoto výletu jedno z nejmalebnějších měst ČR - Telč a jeho okolí v čele se zříceninou hradu Štamberk ve skalách a Velkým pařezitým rybníkem. Tento po

Telčskou krajinnou památkovou zónou

Tento výlet vás zavede až na nejvyšší vrchol celé Českomoravské vrchoviny. Cestou ze zachovalého gotického hradu půjdete v malebné krajině s přirozenými rašeliništi, rašelinnými

Rozhledna Oslednice

(Telč) Na vršku Oslednice na okraji Telče stávala kdysi rozhledna. Byla dřevěná a měřila 16 metrů. Hlavním iniciátorem její výstavby v roce 1898 byl

Vyhlídková věž sv. Ducha, Telč

Pozdně románská hranolovitá věž vysoká 49 metrů je nejstarší dochovanou stavební památkou města. Od roku 1993 je přístupná

Nejvyšší vrchol Vysočiny - Javořice

(Telč) Nejvyšší vrchol Javořické vrchoviny (837 m) a současně celé Českomoravské vrchoviny leží asi 10 km severozápadně od Telče a přibližně stejně daleko severovýchodně od Studené. Vrc

Zámecká galerie Telč

V prostorách zámecké galerie mohou návštěvníci zhlédnout výstavu s názvem POJĎTE SI HRÁT DO ZÁMKU - historie stoln&iac

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč

Muzeum v Telči, založené v roce 1897, sídlí v jihozápadním křídle zámku. Ve stálých expozicích jsou představeny dokumenty z

Telč - Historické jádro města UNESCO

Datum založení je neznámé, nejstarší spolehlivé informace o Telči jsou z let 1333 - 1335, kdy celá oblast patřila českému králi Ja

Kostel sv. Ducha, Telč

Kostel sv. Ducha byl postaven na místě původního románského kostela těsně přiléhajícího k věži. První písemn

Farní kostel sv. Jakuba, Telč

Farní kostel sv. Jakuba byl založen současně s městem, dnešní dvoulodní podoba je z poloviny 15. století. Na jeho 60 m vysoké věži jsou dochová

Konvikt sv. Andělů Telč

Konvikt sv. Andělů byl původně sladovnou, jež byla v 16. století po příchodu jezuitů předělána na konvikt sv. Andělů. Tato budova sloužila jako škola chr&aac

Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba, Telč

Původně středověký kostel byl do dnešní podoby upraven v 15. století. Na konci křížové chodby z roku 1737 jsou desky věnované obětem obou sv

Historické a přírodní památky mezi dvěma výjimečně krásnými městy - Telčí a Jihlavou

V Telči uvidíte unikátní historické jádro, krásné výhledy do okolí budeme mít z skal u zříceniny Štamberku, cestou do Jihlavy navštívíme městečko Třešť, proslulé výrobou bet

Běžecké lyžařské trasy na Telčsku

Trasy v oblasti Telčska a Javořicka jsou upravovány pomocí sněžného skútru vždy před víkendem. Za dobrých sněhových podmínek může b&

Okolím města Telč

Upravovaná trasa v okolí Telče začíná na okraji města, v místě zvaném Lipky. Vede podél lesa kolem poutního místa s kaplí sv. Karla Boromejského směrem k obci Vanov. U lesa nad obcí s

Židovská čtvrť Telč

Koncem 17. století sídlila židovská komunita v Telči převážně v Židovské a Hradební ulici v domcích, které přiléhaly k hradb&aa

Židovský hřbitov Telč

K výstavbě židovského hřbitova došlo až ve druhé polovině 19. století. Do té doby byli židé z oblasti Telče pochováváni na hřb

Synagoga Telč

Synagoga v Telči byla postavena v novorománském stylu roku 1904. Židovské obci sloužila až do druhé světové války, kdy bylo vybavení interiéru zcela zničeno nacisty. Poté, co válka sko

Panský dvůr Telč – centrum volnočasových aktivit a turistiky

Panský dvůr Telč, který vznikl revitalizací bývalého školního statku, otevřel své brány veřejnosti v červenci 2015. Původn&iacut

Naučná stezka Lipky

(Telč) Naučná stezka v Lipkách je vstupní branou do jedné z nejcennějších částí přírody v okolí Telče. Tradice využívání této části města k aktivnímu odpočinku sahá hluboko

Kostel Jména Ježíš, Telč

Kostel Jména Ježíš, který byl postaven v letech 1666 – 1667, je spolu s gymnáziem, kolejí a konviktem nedílnou součástí jezuit

Expozice historie železniční dopravy - depo v Telči

V objektu železničního depa v Telči vznikla v rámci projektu DY-THA rail unikátní expozice mapující historii železniční dopravy v ČR i v Rakousku. Prohlédnout si můžete unikátní

Telčské podzemí

Pod většinou domů na náměstí Zachari&

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.