Akce

Oslavy 100. výročí vzniku Československa ve Ždírci nad Doubravou

Město Ždírec n.D. v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa vysadí Strom svobody - Lípu srdčitou. 

V pátek 19. října 2018 v 17 hodin u pomníku na náměstí ve Ždírci n.D.

Srdečně zveme!

 "Vysočina sází lípy"

V letošním roce uplyne sto let od založení naší republiky. V Kraji Vysočina jsme se proto rozhodli vysadit rekordní počet nových lip, tedy našich národních stromů. Jednak tak chceme přispět k oslavám významného jubilea našeho státu, a jednak také vyjádřit sepětí s předky a ztotožnění s ideály, na nichž byla Československá republika založena.

Společným sázením lípy si můžete stoleté výročí důstojně připomenout ve vaší obci, škole, spolku, ale i doma

Pokud se k akci připojíte, můžete přispět k vytvoření nového českého rekordu. Podaří-li se totiž všechno podle plánu, půjde o nejvíc lip vysazených v jednom kraji v průběhu 10 dnů. Zapišme se společně do České knihy rekordů!

 

 

Galerie Doubravka pod patronací Města Ždírec nad Doubravou

 zve na výstavu Osudové roky české státnosti - přehled důležitých událostí od roku 1918 do 1989

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 26. října 2018 od 17. 30 hodin v galerii Doubravka nad městskou knihovnou

Kulturní vložka a malé občerstvení zajištěno

Výstava potrvá od 26. 10. do 22. 11. 2018

Srdečně zveme!

 

 

GPS: 49.6959567N, 15.8136019E
Město/obec: Ždírec nad Doubravou
Vstupné:

Vstup zdarma! 

 

 

Více informací: https://www.kzm-zdirec.cz/osudove-roky-ceske-statnosti.html