Akce

Všesokolský slet v Třebíči

V letošním roce se koná krajský sokolský slet v Třebíči, a to už 26. května 2018, tedy krátce před Všesokolským sletem, který bude probíhat v létě.
 
Okolnosti vzniku Sokola jsou spjaty s uvolněním poměrů v Rakousko-Uhersku, které následovalo po odvolání národem nenáviděného ministra Bacha. Byly zakládány různé kulturní vlastenecké spolky (jako Umělecká beseda, Hlahol či Svatobor), ale nová doba si žádala kromě oživení národní kultury i fyzickou zdatnost každého jedince, proto se tehdy velmi dařilo různým tělocvičným ústavům. Mezi ně patřil také český ústav Malypetrův, který později sehrál důležitou roli při založení Sokola. Jedním ze cvičenců a později cvičitelů tu byl Miroslav Tyrš. Právě v této době oslovil Tyrš české cvičence Schmidtova ústavu a získal je pro založení českého tělocvičného spolku. Spolu s Juliem Grégrem připravili znění stanov nově vzniklé Jednoty pražské a předložili je na c. k. místodržitelství v prosinci 1861.

I. slet 1882 se konal 18. června na Střeleckém ostrově v Praze, kde cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka dr. Miroslava Tyrše. V průvodu pochodovalo 1572 krojovaných sokolů s 57 prapory, nadšeně pozdravovaných vlasteneckými Pražany.

Termín: 26. května 2018 od 14.00

Místo konání: Stadion "Pod kostelíčkem"

 

                         

 

 

kudyznudy.cz
GPS: 49.2118789N, 15.8767544E
Město/obec: Třebíč
Vstupné:

 

 

 

Více informací: http://zupaplksvece.cz/krajsky-slet-trebic/