Architektura

Budova spořitelny v Třebíči

Budova z let 1932–1933 je dílem architekta Bohuslava Fuchse, který navrhl čtyřpatrovou budovu na rohu Karlova náměstí – na místě původního renesančního domu. Druhé a třetí patro, bohatě prosklené pásem oken, je směrem do náměstí předsunuto dopředu, v přízemí podpírají vysunutou část železobetonové sloupy a ve čtvrtém patře se díky architektonickému ztvárnění nachází terasa. Uvnitř je budova bohatě prosklena. Kromě skla bylo při stavbě použito železobetonových prvků. Dnes budova neslouží původnímu účelu.

Archiv Vysočina Tourism, budova spořitelny
Archiv Vysočina Tourism, budova spořitelny
Město/obec: Havlíčkův Brod

Zdroj: ŠALAMOUN, Jiří. Meziválečná architektura v kraji Vysočina. Jihlava, 2014. Str. 96. Bakalářská práce. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Vedoucí práce Ing. Radovan Zejda.