Architektura

Česká eskomptní banka a uvěrový ústav

Projekt na pobočku pražské banky byl vypracován dvorním architektem Karlem Járayem ve spolupráci s Rudolfem Hildebrandem a Walterem Endlerem. Járay měl už bohaté zkušenosti s realizací podobných objektů. V případě jihlavské banky se mu podařilo propojit neoklasicistní styl s prvky moderní architektury. Objekt slouží stejnému účelu do dnešních dnů.

Archiv Vysočina Tourism
Archiv Vysočina Tourism
Město/obec: Jihlava

Zdroj: ŠALAMOUN, Jiří. Meziválečná architektura v kraji Vysočina. Jihlava, 2014. Str. 75-76. Bakalářská práce. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Vedoucí práce Ing. Radovan Zejda.