Architektura

Chirurgický pavilon staré nemocnice v Jihlavě

Projekt na pobočku pražské banky byl vypracován dvorním architektem Karlem Járayem ve spolupráci s Rudolfem Hildebrandem a Walterem Endlerem. Járay měl už bohaté zkušenosti s realizací podobných objektů. V případě jihlavské banky se mu podařilo propojit neoklasicistní styl s prvky moderní architektury. Objekt slouží stejnému účelu do dnešních dnů.

Výstavba nového pavilonu je spojena se jménem jihlavského primáře Vítezslava Horna. Horn oslovil pražského architekta Karla Roštíka. Na vnitřním vybavením se podílel Karel Čermák. Práce vedl stavitel Valenta. Budova se skládá ze tří křídel. Na střední křídlo navazuje další křídlo, kdy byly operační sály. Vstupní část má podobu uzavřeného blokového rázu, kdežto ostatní křídla působí již otevřeněji. Čtyři podlaží jsou oddělena výraznými kordovanými římsami. V zadní části objektu jsou chybějící patra nahrazena terasami. Nad hlavním vchodem se nachází mohutná omítaná markýza, která nahradila původní balkon.

V roce 2003 se chirurgie stěhovala do prostorů nové nemocnice a objekt byl zrekonstruován pro potřeby krajského soudu. Při rekonstrukci byla porušena původní dílčí vnitřní dispozice a zvolením jednotné barvy fasády zanikla  původní plasticita.

Archiv Nemocnice Jihlava, chirurgický pavilon staré nemocnice
Archiv Vysočina Tourism, budova chirurgického pavilonu staré nemocnice
Město/obec: Jihlava

Zdroj: LAUBOVÁ, Jana. Architektura Jihlavy 1900-2009. Olomouc.2009. Str. 35-36. Magisterská diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci.