Architektura

Kolumbárium a Husův sbor

V sousedství barokního klášterního kostela sv. Rodiny vás upoutá funkcionalistická stavba Husova sboru z 20. let 20. století, nejmladší církevní stavby ve městě. Svým architektonickým řešením však přesahuje místní i regionální význam. Církev československá husitská vznikla po roce 1918. Pozemek získala husitská církev v první polovině 20. let 20. století koupí domu a zahrady brodského primáře Františka Zahradnického. Budovu sboru vystavěl brodský stavitel Ing. arch. Prokop Šupich a základní kámen byl položen v červnu 1926 a o 15 měsíců později byla stavba dokončena. Jedná se o ukázku kvalitní moderní sakrální architektury 20. století.

 

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Kolumbárium a Husův sbor
Jaroslav Loskot, Kolumbárium a Husův sbor
Město/obec: Havlíčkův Brod
Více informací: http://mic.muhb.cz/husuv-sbor-a-kolumbarium/os-15792

Zdroj: Husův sbor a Kolumbárium. Městské informační centrum Havlíčkův Brod [online]. [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: http://mic.muhb.cz/husuv-sbor-a-kolumbarium/os-15792