Architektura

Masarykova vyhlídka v Třebíči

Kamenná Masarykova vyhlídka stojí na návrší Hrádek v Třebíči. Místní Okrašlovací spolek ji vybudoval roku 1930 k příležitosti 80. narozenin prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Popředí památníku zdobí bronzový kulatý medailon s prezidentovou podobiznou a nápisem "T. G. Masaryk zasloužil se o stát". V průběhu 2. poloviny 20. století byl reliéf dvakrát ztracen, v roce 2012 byl na své původní místo vrácen naposledy. Je odtud pěkný výhled na město podél řeky Jihlavy. Vidět je až na baziliku sv. Prokopa – památku UNESCO.

.

 

Muzeum Vysočiny Třebíč, Masarykova vyhlídka
Město/obec: Třebíč

Zdroj: Masarykova vyhlídka v Třebíči. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Masarykova_vyhl%C3%ADdka_v_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8Di