Architektura

Masarykovy jubilejní školy v Jihlavě

Záhy po výstavbě školy v Havlčkově ulici musela být řešena otázka nedostatku kapacity pro vzrůstající počet žáků z Jihlavy. Pro tento účel měly vzniknout čtyři školy – měšťanské i obecné, zvlášť pro chlapce a dívky. V soutěži zvítězil návrh žáka Josipa Plečnika Aloise Mezery. Mezerův návrh spojoval pokotěrovský proud pražské moderny s klasicizujícími prvky. Podle návrhu vznikly tři spojené trakty. Ve středním traktu se nachází tělocvična, která spojovala oddělenou chlapeckou a dívčí část. V levém křídle se nacházela mateřská škola a celý objekt doplňoval obytný dům pro správce školy. Venkovní fasáda je hladká s výrazně vystupujícími korunními římsami, nárožními lizénami a prosté okenní šambrány. Budova byla otevřena velkou národní slavností 30. srpna 1930.

Budova byla několikrát přestavěna, ale i přesto si zachovala většinu z původního rázu.

Archiv Základní školy T. G. Masaryka Jihlava, škola T. G. Masaryka
Achiv Vysočina Tourism, škola T. G. Masaryka
Město/obec: Jihlava

Zdroj: LAUBOVÁ, Jana. Architektura Jihlavy 1900-2009. Olomouc. 2009. Str. 52-54. Magisterská diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci.