Architektura

Nájemní domy státní tabákové továrny v Jihlavě

Nájemní domy na Štefánikově náměstí, v Malátově a Mahlerově ulici nechala postavit státní tabáková firma pro své úřednické zaměstnance mezi roky 1927-1929. Architektem byl Vladimír Bolech. Na fasádách se střídají neomítnuté a omítnuté plochy. Uvnitř domů jsou jednopokojové nebo dvoupokojové byty se sociálním zařízením, kuchyní a balkonem. Hlavním cílem objektů byla skromnost a ekonomičnost spíše než estetika. Přesto jsou objekty pěknou ukázkou meziválečné bytové architektury.

Archiv Vysočina Tourism, nájemní dům na rohu Mahlerovy ulice
Archiv Vysočina Tourism, nájemní domy na Štefánikově náměstí
Město/obec: Jihlava

Zdroj: LAUBOVÁ, Jana. Architektura Jihlavy 1900-2009. Olomouc. 2009. Str. 37-38.  Magisterská diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci.