Architektura

Nemocniční kuchyně v Havlíčkově Brodě

Původní budova nemocnice na Žižkovské ulici přestávala koncem 19. století vyhovovat, a proto město přistoupilo k výstavbě nových budov. Práce prováděla v letech 1896-1897 místní firma Josefa Šupicha. Novou nemocnici tvořila hlavní budova, infekční pavilon, hospodářská budova a márnice. O několik let později se přistavěl nový pavilon B a stavební rozvoj zahrnoval v roce 1935-1936 i stavbu pozoruhodné a svým stylem jedinečné památky moderní architektury meziválečného období – osmiúhlé budovy nemocniční kuchyně po stranách doplněné o obdélníkové bloky. Špička mezi obdobnými objekty nejenom u nás, ale prý i v Evropě, stála v Brodě až do roku 2010.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, nemocniční kuchyně
Město/obec: Havlíčkův Brod

Zdroj: KUNC, Vladimír a Miloš TAJOVSKÝ. Zmizelý Havlíčkův Brod 2. Havlíčkův Brod: Vladimír Kunc - FOTO KUNC, 2015. str. 81. ISBN 978-80-905429-9-0.