Architektura

Rodinný dům č. 87 na Bezručově ulici ve Žďáře nad Sázavou

Bytová krize počátku 20. let  se projevila i v architektuře. Na poměrně úzké parcele byl pro manžele Tlustošovi vyprojektován rodinný domek. Autorem návrhu byl místní stavitel architekl Josef Mikšánek. Navrhnul jednopatrovou stavbu s obdélníkovým půdorysem. Zajímavá je konstrukce střechy, sestávající z kombinace sedlové a mansardové části. Hlavnímu průčelí do ulice dominovala členitá fasáda rozdělená na několik polí a zakončená štítem s oválným okýnkem a mansardovou střechou. Výrazným prvkem spodní části fasády je sokl z neomítnitého lomového kamene zakončený cihlovým páskem. Pozdější rekonstrukce změnila fasádu  v jednobarevnou a bez členění.

Město/obec: Žďár nad Sázavou

Zdroj: JARGOŠOVÁ, Silvie. Architektura na přelomu 19. a 20. století ve Žďáře nad Sázavou. 2011. Str. 109.