Architektura

Rodinný dům Tomáše Novotného v Počátkách

Blízkost Lázní svaté Kateřiny znamenala pro Počátky možnost pronájmu letních bytů. Lázně byly oblíbeným letoviskem Pražanů. Odpočinek zde hledali J. V. Sládek, F. X. Svoboda nebo F. X. Šalda. Jedním z návštěvníků Počátek byla i rodina Hübschmannova. Výraznou stopu zanechali v Počátkách bratři Bohumil a Antonín. Ve městě realizovali například přestavbu jezuitské koleje nebo několika domů. Dům pro Tomáše Novotného navrhl Antonín Hübschmann v roce 1914. Vzhledem k událostem na haličské frontě, kde Antonín zahynul, dokončil projekt jeho bratr Bohumil. Respektoval maloměstské prostředí. Objekt je trojaktový se zdůrazněnými mělkými arkýři vystupujícími z hmoty domu. Arkýře jsou zakončeny dřevěnými vikýři s oplechovanou kupolovitou stříškou. Fasáda domu je rozdělena na střídající se strukturální povrchy fasád a dotvořena oblinami nároží a arkýřů. V přízemí domu se nacházela dílna a průjezd, v patře byt.

Město/obec: Počátky

Zdroj: SEDLÁK, Jan: Slavné vily kraje Vysočina. Foibos, 2008. Str. 71-73.  ISBN 978-80-87073-10-0.