Architektura

Rodný dům Josefa Hofmanna v Brtnici

V Brtnici u Jihlavy najdete rodný dům slavného vídeňského architekta a designéra Josefa Hoffmanna (1870-1956). Dům č. p. 263 uzavírá východní část brtnického náměstí a vznikl patrně spojením dvou menších domů, z nichž základy jednoho z nich se datují na počátek 15. století. V letech 1907-1911 tehdy už slavný vídeňský architekt dům po smrti rodičů upravil a zaměřil se hlavně na interiér, zatímco vnější vzhled pozměnil jen málo, později po požáru v roce 1934 dal původní mansardové střeše dnešní tvar. Dnes v domě najdete Muzeum Josefa Hoffmanna, stálou expozici dokumentující jeho život i dílo, a další z řady aktuálních výstav.

 

Archiv Moravské galerie v Brně, dům Josefa Hofmanna v Brtnici
Archiv Moravské galerie v Brně, brtnické náměstí, v popředí dům Josefa Hofmanna
Archiv Moravské galerie v Brně, dům Josefa Hofmanna v Brtnici
Archiv Moravské galerie v Brně, interiér domu Josefa Hofmanna v Brtnici
Archiv Vysočina Tourism, dům Josefa Hofmanna dnes
Město/obec: Brtnice
Více informací: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/stale-expozice/josef-hoffmann-inspirace.aspx

ŠALAMOUN, Jiří. Meziválečná architektura v kraji Vysočina. Jihlava, 2014. Str. 79. Bakalářská práce. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Vedoucí práce Ing. Radovan Zejda.

Moravské galerie v Brně: Rodný dům Josefa Hoffmanna [online]. [cit. 2017-12-13]. Dostupné z: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/navsteva-mg/budovy-mg/rodny-dum-josefa-hoffmanna.aspx