Architektura

Školní budova České národní školy v Jihlavě

Školní budova na dnešní Havlíčkově ulici byla vystavěna v roce 1924 podle projektu Jaroslava Oplta. Jedná se o první českou školu ve městě otevřenou po roce 1918. Slavnostní otevření se konalo 20. září 1925. Jedná se o stavbu o třech budovách. V hlavní budově se nachází učebny a kabinety, dvě knihovny, dvě dílny a kuchyň se školní jídelnou. Naproti vstupu se nachází schodiště a sociální zařízení. Levá budova je celá vyčleněna tělocvičně, pravá byla původně byt řídícího, dnes byt školníka. Jediným zdobným prvkem celé budovy jsou mohutná ostění oken a dveří. Nad vstupem pod střechou můžeme vidět plastiku českého lva. Budova školy odpovídá puristickému stylu 20. let.

 

 

Archiv ZŠ Havlíčkova Jihlava, školní budova ve 20. letech
Archiv ZŠ Havlíčkova Jihlava, báseň k otevření školy
Město/obec: Jihlava
Více informací: http://www.zshavlickova.ji.cz

Zdroj: LAPEŠOVÁ, Alena; SOCHOROVÁ, Zdeňka; KOSINA, Michal. Almanach. 90. výročí založení ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71. 2015.