Architektura

Smeykalova vila ve Žďáře

Dnes sídlo pedagogicko-psychologické poradny, od počátku 20. století vila manželů Barbory a Josefa Smeykalových, kteří si dům nechali vystavět v roce 1904 ve Veselské ulici. Romanticky koncipovanou stavbu s historizujícími detaily žďárští dlouho označovali za „nejkrásnější stavbu ve městě“.

Továrník Josef Smeykal pocházel z Přibyslavi, vyučil se obchodníkem a v roce 1895 odkoupil ve Žďáře starší škrobárnu, kde zavedl tovární výrobu. V roce 1913 se jeho firma akvizicí spojila se společností Amylon, ve které zpočátku zastával funkci předsedy správní rady. Byla sokolským starostou, dlouholetým členem městské rady, zakladatelem nemocenské pokladny a významně se angažoval v oblasti bydlení sociálně slabých. Dokonce založil Družstvo pro stavbu rodinných domků, které bylo činné od roku 1911 až do roku 1941.

Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, podoba vily na začátku století
Město/obec: Žďár nad Sázavou

Zdroj: KRATOCHVÍL, Petr, Jan SEDLÁK a Jiří PODRAZIL. Slavné vily kraje Vysočina. Praha: Foibos, 2008. Str. 32-33. ISBN 978-80-87073-10-0.