Architektura

Světová válka oddálila stavbu základní školy v Třebíči

Domy na tehdejší Hanělově ulici v roce 1911 ustoupily záměru postavit v Třebíči novou základní školu. Výstavba se vzhledem k nedostatku financí odložila, ale začátkem roku 1914 profesor Klepka začal pracovat na stavebních plánech. Záměr však o několik let oddálila I. světová válka a stavět se začalo až v roce 1921. O rok později stála na Komenského náměstí č. 61 třípatrová škola s 18 třídami a v dubnu stavbaři dostavěli také sousedící tělocvičnu, v roce 1925 dostala škola jméno po prezidentu Masarykovi. Dodnes můžete na fasádě budovy objevit reliéfy tří osobností s citáty.

František Palacký: Kdykoliv jsme vítězili, dálo se pokaždé více převahou ducha než mocí fyzickou.

Jan Amos Komenský: Jen lidé školou vzdělaní v pravdě lidmi jsou.

Jan Hus: Poznej pravdu, hledej pravdu, haj pravdy až do smrti.

 

Muzeum Vysočiny Třebíč, Masarykova škola
Jaroslav Loskot, Masarykova škola dnes
Jaroslav Loskot, jeden ze tří reliéfů na fasádě školy
Město/obec: Třebíč