Architektura

Vila Františka Váni v Pelhřimově

Historizující architektura, která pro stavbu vil využívala vzor francouzských barokních zámečků, nebyla v polovině 20. let 20. století ještě zdaleka jevem ojedinělým. Dům pro manžele Františka a Růženu Váňovi projektoval pražský inženýr Jan Legát, který vytvořil přísně symetrickou čtyřpodlažní budovu s mansardovou střechou. Výstavbu domu z větší části financoval tchán doktora Váni, ředitel pelhřimovské spořitelny Jan Křemen, tehdy významná osobnost Pelhřimova. Doktor Váňa se po I. světové válce stal ve městě státním městským lékařem, záhy však onemocněl encefalitidou, což patrně vedlo ke změně původní koncepce domu. Lékař ukončil praxi 1927, poté byl dlouhodobě upoután na lůžko a v roce 1943 zemřel. Po válce pak jeho vdova prodala vilu okresnímu úřadu.

Město/obec: Pelhřimov

Zdroj: SEDLÁK, Jan: Slavné vily kraje Vysočina. Foibos, 2008. str. 84-86. ISBN 978-80-87073-10-0.