Architektura

Vila Jana Drechsela a Karla Polesného v Pelhřimově

Krátké trvání základní vývojové fáze kubistické architektury způsobilo, že před I. světovou válkou vzniklo jen málo památek dokládající tento styl. Přitom dvě nejvýznamnější – od Pavla Janáka – stojí právě v Pelhřimově. Takzvaný Fárům dům byl originální přestavbou starého měšťanského domu. Druhým architektonickým počinem Janáka je právě tato vila, kterou ještě před úpravou Fárova domu postavil pro okresního hejtmana c. k. místodržitelského radu Drechsela a jeho choť, na nově vzniklé ulici za hranicí historického města. Kubistická koncepce se na domě projevuje mnoha prvky vnějšího vzhledu – najdeme je v lomeném obryse štítů, ve stupňovitě ustupujících okenních otvorech, a především ve sloupech podepírajících střechu zápraží, jejichž ozvěnou jsou i sloupky oplocení předzahrádky. Kubistické tvarosloví proniká i do takových detailů, jako jsou okapové svody nebo mříže vstupních vrátek, dodnes nesoucích iniciály původního majitele.

 

Město/obec: Pelhřimov

Zdroj: SEDLÁK, Jan: Slavné vily kraje Vysočina. Foibos, 2008. Str. 67-68. ISBN 978-80-87073-10-0.