Architektura

Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě

Nejstarší vlastní budova Výzkumných ústavů bramborářských byla postavena podle projektu Theodora Petříka v letech 1927 až 1929. O devět let později přibyla před ústav socha Antonína Švehly, jednoho ze zakladatelů agrárního hnutí v Čechách, která však na svém místě dlouho nevydržela a v roce 1942 byla z rozhodnutí německých okupantů odstraněna. Pomník od roku 2009 připomíná původní podstavec s kamennou Švehlovou bustou od Libora Šimona.

Samotný vzhled původní budovy poněkud pozměnila přístavba z konce 70. a počátku 80. let.

 

 

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bamborářský
Jaroslav Loskot, dnešní podoba Výzkumného ústavu bramborářského
Město/obec: Havlíčkův Brod
Více informací: http://www.vubhb.cz/cs

Zdroj: KUNC, Vladimír a Miloš TAJOVSKÝ. Zmizelý Havlíčkův Brod 2. Havlíčkův Brod: Vladimír Kunc - FOTO KUNC, 2015. str. 134. ISBN 978-80-905429-9-0.