Architektura

Význam legionářů dodnes připomíná Legiodům

Československá obec legionářská se v poválečných letech těšila velkému společenskému uznání a sympatiím ze strany českého publika. Zákonitě sílil i požadavek na vytvoření nového sídla, které si vzal na starosti architekt a stavitel Jaroslav Dufka. Navrhl trojkřídlou nárožní budovu v rondokubistickém, tzv. národním stylu, která zaujímala celý uliční blok ve svažitém terénu a kde se nacházel společenský sál, kino, restaurace, kavárna se zahradou, byty různé velikosti a kanceláře, konírny a garáže. Nejdekorativnější část představuje oblé nároží na sloupech s vysazeným proskleným patrem spojující hostinské prostory. Štít na boku budovy vyobrazuje alegorii vítězství. Celá stavba je moderním palácovým komplexem na Jihlavu výjimečným.

Muzeum Vysočiny Jihlava, Legiodům
Jaroslav Loskot, Legiodům dnes
Jaroslav Loskot, Legiodům - Alegorie vítezství ve štitě domu
Město/obec: Jihlava

Zdroje:

Župní legionářský dům, Legionářů 15, čp. 1471. 1923-1924. Jaroslav Dufka, projekt 1923.

ŠALAMOUN, Jiří. Meziválečná architektura v kraji Vysočina. Jihlava, 2014. Str. 78. Bakalářská práce. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Vedoucí práce Ing. Radovan Zejda.