Osobnosti

Arnošt Metelka

(11. ledna 1885 Brno – 18. června 1960 Jihlava)

Na osudech jihlavského ústavu pro choromyslné se významně podílel MUDr. Arnošt Metelka. Pod jeho vedením se z jihlavského ústavu stalo ve své době jedno z nejmodernějších psychiatrických zařízení v Evropě.

Metelka se narodil 11. ledna 1885 do rodiny tkalcovského dělníka. Po absolvování gymnázia se stal posluchačem České lékařské fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde promoval 13. 7. 1910. Svoji kariéru začínal v Zemském léčebném ústavu císaře Františka Josefa I. v Kroměříži. Rok působil v Zemském ústavu pro choromyslné v Brně-Černovicích. Odkud se po roce vrátil zpět do Kroměříže. V roce 1914 byl odveden, ale po dvou letech se vrací zpět do Kroměříže. Metelkovo působení v Jihlavě začíná 29. listopadu 1919, 7. 3. 1922 byl jmenován ředitelem. Kolem roku 1925 podnikl studijní cesty do Francie a Švýcarska, kde se zajímal o moderní léčebné metody v oblasti léčby duševně chorých. Poznatky uplatnil při přestavbě jihlavského ústavu. 1. března 1939 byl zatčen  a skoro dva roky byl vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Kvůli rychle se zhoršujícímu stavu byla internace ukončena a několik měsíců pracoval opět v Kroměříži, než byl v červenci 1941 opět zatčen a vyslýchán v souvislosti s odbojovou skupinou plukovníka Bláhy. V dubnu 1944 byl povolán jako smluvní lékař do pobočky černovické léčebny v Ivančicích. V dubnu 1945 se spojil s jihlavskou odbojovou skupinou a byl aktivní při osvobozování města. V květnu 1945 byl opět Arnošt Metelka jmenován ředitelem jihlavského ústavu. V roce 1948 odchází do výslužby. Dalších 11 let pracoval jako posudkový lékař důchodového zabezpečení v Jihlavě. Zemřel 18. června 1960. Metelka sepsal kroniku, která je nejen významným svědkem historie jihlavské léčebny, ale zároveň podává i svědectví o historii města.


Zdroje:

Psychiatrická nemocnice Jihlava. 111 let Psychiatrické nemocnice Jihlava. Protsk Velké Meziříčí. 2013. Str. 40. 

DONĚK E. DONĚK A., Stodvacáté výročí narození Mudr. Arnošta Meleky, budovatele jihlavské psychiatrické léčebny. IN: Česká a slovenská psychiatrie. Ročník 101. Číslo 8.  Str. 438-139. Dostupné z: http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2005_8_438_439.pdf