Osobnosti

František Zahradnický

(21. srpna 1867 Praha – 28. června 1930 Poděbrady)

Tehdy třicetiletý MUDr. František Zahradnický, první sekundář věhlasné pražské chirurgické kliniky prof. Maydla, se roku 1897 stal ředitelem nově otevřené Všeobecné okresní nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. Byl zručný operatér a neúnavně pracoval ve dne v noci, totéž vyžadoval od svých spolupracovníků. Během své kariéry uskutečnil přes 80 přednášek, demonstroval na 156 pozorování, napsal 78 prací a dvě monografie. Vychoval řadu praktických lékařů a 12 budoucích chirurgických primářů. Na začátku I. světové války působil jaké šéfchirurg v Hranicích a poté na ortopedickém oddělení barákové nemocnice v Pardubicích. V roce 1920 se habilituje na pražské lékařské fakultě a stává se docentem a o tři roky později zakládá při německobrodské nemocnici oddělení pro léčení mimoplicní tuberkulózy. V prosinci roku 1926 odchází do Prahy na odpočinek, nadále se věnuje vědecké činnosti. Do Brodu však každý měsíc dojíždí a sleduje léčbu nemocných tuberkulózou. V roce 1930 se stává mimořádným profesorem Karlovy univerzity a krátce na to umírá na onemocnění srdce a ledvin.

Za „nehynoucí zásluhy o zdraví lidu Vysočiny“ byla v květnu 1939 u chirurgického pavilonu slavnostně odhalena jeho mramorová socha v životní velikosti od Julia Pelikána, která i dnes připomíná tohoto genia.

Archiv Nemocnice Havlíčkův Brod, socha Františka Zahradnického
Archiv Nemocnice Havlíčkův Brod, František Zahradnický
Archiv Nemocnice Havlíčkův Brod, personál nemocnice
Archiv Nemocnice Havlíčkův Brod, František Zahradnický při práci
Archiv Nemocnice Havlíčkův Brod, pavilon pro léčbu tuberkulozy

Zdroj: BETLACH, Jan. MUDr. František Zahradnický - první primář nemocnice: 21. 8. 1867 Praha - 28. 6. 1930 Poděbrady [online]. , 2 [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: http://www.onhb.cz/Data/files/Informace/Zahradnicky%20zivotopis%20new.pdf