Osobnosti

Josef František Svoboda

(11. února 1874 Moravské Budějovice – 28. března 1946 Praha)

Vysočinský rodák je právem označován za největšího znalce moravského Horácka, jeho dílo představuje cenný soubor o architektuře a folkloristice této části Vysočiny. Po absolvování třebíčského gymnázia byl činný ve finanční správě v Hrotovicích, Novém Městě a ve Velkém Meziříčí. Během svého života hojně publikoval. Jeho zásluhou vznikla muzea v Novém Městě, ve Velkém Meziříčí a ve Žďáře nad Sázavou. Z jeho děl připomeňme například Horáckou osadu, Českomoravské Horácko slovem a obrazem, Moravské Horácko nebo Okolí horácké osady. Příspěvek k soupisu venkovských výtvarných památek.


Zdroje:

 J. F. Svoboda. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Franti%C5%A1ek_Svoboda

https://hm.nmnm.cz/historie/