Osobnosti

Kněz, spisovatel i básník z Tasova, to je Jakub Deml

(20. srpna 1878  Tasov - 10. února 1961 Třebíč)

Narodil se z druhého manželství tasovského chalupníka a obchodníka Jakuba Demla s Annou Bělochovou. Po ukončení obecné školy a krátkém pobytu v Rakousku studoval na třebíčském gymnáziu, kde začal publikovat v školním časopise Sursum. Bohoslovectví studoval v Brně a v roce 1902 byl vysvěcen na kněze. Jeho kněžská dráha však byla velmi krátká. Po působení na několika místech na Moravě byl pro neshody s nadřízenými zbaven služby a žil s podporou přátel v soukromí do roku 1912, kdy byl dán do penze s příkazem bydlet v Praze. Válku prožil v rodině svého švagra Jana Kryštofa v Jinošově u Náměště nad Oslavou. V roce 1921 pak definitivně zakotvil v Tasově.

Po vydání knihy Mé svědectví o Otokaru Březinovi se Jakub Deml rozešel s řadou přátel a známých.

Muzeum Vysočiny Třebíč, Jakub Deml u svého domu v Tasově
Více informací: http://tasov-tr.cz/literarni-pamatnik-vysociny/d-17290/p1=317

Zdroje:

Slovník české literatury po roce 1945: Jakub Deml [online]. [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=999

Osobnosti Třebíčska/Radovan Zejda, Miroslav Hedbávný, Pavel Jindra, Karel Richter . -- 1. vyd. -- Třebíč : Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč, 2000 : (Akcent , spol. s.r.o.). -- 227 s.