Osobnosti

Robert Neuern

(11. srpna 1888 Německý Brod – 30. srpna 1939 Německý Brod)

V době první republiky se na místě starostenském vystřídalo celkem šest mužů. Nejdéle ze všech tento post zastával Robert Neuern, syn židovských rodičů Karla a Klementy Neuernových. Po maturitě na brodském gymnáziu nastoupil na studium práv ve Vídni a v roce 1912 byl jmenován doktorem práv na pražské univerzitě. Za první světové války bojoval na italské frontě a v roce 1927 byl jmenován kapitánem 1. jezdeckého pluku v záloze. Po válce si v Brodě založil vlastní advokátní kancelář a v roce 1927 byl zvolen starostou města za stranu národně demokratickou. Robert Neuern se staral o prospěch občanů, podporoval rozvoj kultury a propagoval záměr postavit ve městě nové divadlo. Sám se také podílel na organizování oslav narozenin prezidenta T. G. Masaryka v roce 1930, nechyběl ani při slavnostním odhalování pomníku prezidentovi u kostela Sv. Kateřiny v roce 1933. Ani Brodu se ale nevyhnula hospodářské krize, která vrcholila 1933-1935. Se vzrůstající potížemi vzrůstalo i napětí na radnici a starosta Neuern se rozhodl rezignovat. Pokračování jeho advokátské praxe netrvalo dlouho. Po mnichovské dohodě sledoval vývoj situace a dva dny před vypuknutím II. světové války, 30. srpna 1939 spáchal sebevraždu.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Robert Neuern

Zdroj: JINDROVÁ, Alena. Město známe i neznáme: Německobrodský starosta – JUDr. Robert Neuern. Havlíčkobrodské listy [tištěný]. Havlíčkův Brod: VLTAVA-LABE-PRESS, 2009, 2009(5), 1 [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: http://www.muhb.cz/assets/File.ashx?id_org=3782&id_dokumenty=817115