Pomníky padlým

Pamětní deska na gymnáziu připomíná smutný osud plukovníka Švece

Fasádu budovy dnešní střední průmyslové školy (směrem do ulice Růžová) zdobí pamětní deska plukovníka Švece. Vytvořil ji sochař a medailér Josef Šejnost a za čestného předsednictví generála Syrového ji ve městě slavnostně odhalili 1. srpna 1926. Deska připomíná velitele československých legií na Sibiři, jehož osud představuje smutný příběh. Poté co vojáci plukovníkovi Josefu Jiřímu Švecovi vypověděli pod vlivem komunistického agitátora Vodičky poslušnost a odmítli splnit rozkaz, plukovník se ve štábním vagonu zastřelil. Nakonec vojáci jeho poslední rozkaz splnili.

 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, odhalení desky
Jaroslav Loskot, pamětní deska dnes

Zdroj: Kroniky města Pelhřimova 1918-1945, s. 936-937 (resp. 144-148) Deník plukovníka Švece (k tisku připravil Dr. Josef Kudela), Za svobodu Praha, 1929. Dostupné z: http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:5277a980-95fb-11e2-9a9f-005056827e51#monograph-page_uuid:467a2fe0-fed8-11e2-9439-005056825209