Události a (ne)obyčejné příběhy

Busta prezidenta Masaryka v Jihlavě

Před školou, která byla symbolicky věnovaná k 80. narozeninám prezidenta, byla 3. června 1934  slavnostně odhalena busta T. G. Masaryka, jejíž odlitek věnoval ministr školství a národní osvěty. Originál se nacházel v parlamentu, jehož autorem byl Jan Štursa, jeden ze zakladatelů českého moderního sochařství. Štursa byl rodákem z Nového Města na Moravě. Pod bustou se nacházel podstavec, na kterém byl vytesán nápis: T. G. Masarykovi jihlavské děti. Poprvé byla busta stržena německou mládeží 12. dubna 1938, 1. června 1939 byl celý pomník opět stržen a o dva dny později musel být odstraněn. Na své původní místo se již nikdy nevrátil, není známo, co se s bustou a pomníkem přesně událo.

Archiv Základní školy T. G. Masaryka Jihlava, odhalení busty prezidenta 3. června 1934
Archiv Vysočina Tourism, škola T. G. Masaryka dnes
Město/obec: Jihlava