Události a (ne)obyčejné příběhy

Jeden z největších průmyslových podniků mezi válkami ve Žďáře byl dílem syna zelináře

V meziválečném období se největším průmyslovým podnikem stala firma Hynek Trojánek, továrna ručně kolíčkované obuvi se sídlem v Kovářově ulici. Firmu založil syn zelináře Hynek Trojánek v roce 1912 a po válce, v letech 1920 až 1924 provoz rozšířil, dále modernizoval, jako jeden z mála místních podniků přečkal krizi a expandoval dál po Vysočině. Největší rozmach zažíval podnik za druhé světové války, pak ale přišel pád samotného Trojánka. Byl zatčen pro podezření z hospodářské trestné činnosti a poslán do Buchenwaldu, odkud se vrátil. Okamžitě byl ale podezírán z kolaborace a jeho závod připadl pod národní správu a zanedlouho v roce 1948 skončil a zchátralý objekt byl zbourán.

Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, Hynek Trojánek s dcerami

Zdroje:

LOPAUR, Miloslav. Žďárský uličník I: Město Žďár. Žďár nad Sázavou: Město Žďár nad Sázavou, 2012. Str. 31. ISBN 978-80-260-3721-7.

FILKA, Ivo a Jaroslav ŠVOMA. Žďár nad Sázavou v zrcadle staletí. Žďár nad Sázavou: Město Žďár nad Sázavou, 2005. Str. 60. ISBN 80-239-5706-6.