Události a (ne)obyčejné příběhy

Odvoz busty císaře Karla, která nakonec v tehdejším Německém Brodě skončila v Sázavě

V rámci euforie vyhlášení republiky byly po celé zemi strhávány insignie rakousko-uherské monarchie, v Brodě se to projevilo mimo jiné odvozem busty císaře, která stála před barákovou kolonií v místech dnešní psychiatrické nemocnice. Byla studenty gymnázia odvezena na trakači k mostu a svržena do řeky.

 

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, odvoz busty
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, odvoz busty
Město/obec: Havlíčkův Brod