Události a (ne)obyčejné příběhy

Pelhřimovské centrální náměstí měnilo názvy jak na běžícím pásu

Řada náměstí, městských a obecních čtvrtí i ulic změnila za posledních sto let své jméno hned několikrát. Vše se odvíjelo od aktuální politické situace. Typickým příkladem těchto změn je hlavní náměstí v Pelhřimově. Dnes je to Masarykovo náměstí. Počátky tohoto názvu se datují do října 1923, kdy se obecní zastupitelstvo jednomyslně usneslo ho na počest 5. výročí dosažení státní samostatnosti takto pojmenovat. Za okupace v roce 1943 však bylo přejmenováno na Reinhard Heydrichplatz, po II. světové válce se na okamžik vrátilo Masarykovo náměstí, než bylo v roce 1948 přejmenováno na Mírové náměstí, které po převratu roku 1989 opět vystřídal  původní název Masarykovo náměstí.

 

 

 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, hlavní náměstí
Město/obec: Pelhřimov

Zdroj: Kroniky města Pelhřimova, 1918-1945, s.922, resp.132. Informační server města Pelhřimova: Seznam ulic města Pelhřimova [online]. [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: http://www.pelhrimovsko.cz/cz/mesto-pelhrimov/seznam-ulic-a-mistnich-nazvu.html