Události a (ne)obyčejné příběhy

Po válce se do Pelhřimova vrátil barokní oltář kostela sv. Bartoloměje

Do kostela sv. Bartoloměje se v roce 1919 po sedmadvaceti letech vrátil raně barokní oltář. Původně byl odstraněn pro domněnku, že se socha Panny Marie na jeho vrcholu naklání a mohla by spadnout. Usnesením obce však bylo v květnu 1918 rozhodnuto, že se do kostela vrátí původní oltář, který měl být vysvěcen na výročí 28. října 1919. Instalace se i kvůli nalezeným tehdy neznámým freskám opozdila, a tak se na výročí vložila do oltáře listina „na paměť věkům příštím u příležitosti znovupostavení oltáře v děkanském chrámu Páně sv. Bartoloměje v Pelhřimově“ a slavnost svěcení připadla na neděli 30. listopadu 1919.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, kostel sv. Bartoloměje
Město/obec: Pelhřimov

Zdroj: POLESNÝ, Karel: O starém oltáři. In: Týdeník, roč. 1, č. 3, 1919. Listina vložená do oltáře na paměť věkům příštím u příležitosti znovupostavení téhož v děkanském chrámu Páně sv. Bartoloměje v Pelhřimově