Události a (ne)obyčejné příběhy

Prezident Masaryk na návštěvě ve Žďáře

Bylo 17. června 1928 půl třetí odpoledne, kdy do Žďáru přijel první prezident svobodného Československa. Vítal ho starosta Josef Kružík s představiteli města a okolí a také sbor dětí. Nejmenší z nich, Evičku Neugebauerovou vzal prezident do náručí a zeptal se: „Jak se jmenuješ? Pojedeš se mnou?“ Holčička nabídku odmítla, ale okamžik zaznamenal snímek, který se stal námětem k vydání poštovní známky v roce 1938.

Prezidenta T. G. Masaryka vítali ve Žďáře, na Doležalově náměstí, také sokolové z Havlíčkovy župy v čele s Františkem Hutařem, hlavním organizátorem slavnosti. Přítomní měli tu čest, že prezident i jeho dcera Alice poklepali třikrát na základní kámen sokolovny

.

 

Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, prezident Masaryk při návštěvě Žďáru

Zdroje:

LOPAUR, Miloslav. Žďárský uličník I: Město Žďár. Žďár nad Sázavou: Město Žďár nad Sázavou, 2012. Str. 31. ISBN 978-80-260-3721-7.

FILKA, Ivo a Jaroslav ŠVOMA. Žďár nad Sázavou v zrcadle staletí. Žďár nad Sázavou: Město Žďár nad Sázavou, 2005. Str. 60. ISBN 80-239-5706-6.