Události a (ne)obyčejné příběhy

Příběh rodiny Korpalů

Válečný uprchlík sochař Michael Korpal našel i se svými dvěma syny útočiště v Pelhřimově. Sám ještě před válkou ozdobil svými sochami Tarnow, Rzeszow nebo Tarnobrzeg. Osobnostmi však byli i jeho synové. Tadeusch Korpal byl známý nadaný polský malíř a profesor kreslení na krakovské reálce. „Odkrýval nám objevené fresky ve výklencích za hlavním oltářem, ilustroval mou sbírku řečí Milosrdenství Tvé nad námi, vydal ve zdejší tiskárně Album československých písní a i jinak ještě umělecky pracoval a radil. Jeho činnost vyvrcholila zde ve výstavě obrazů a plastik; uspořádal ji se svým starším bratrem Alexandrem (…),“ psal ve své knize Pelhřimov za války děkan František Bernard Vaněk.

Michael zemřel 31. března 1915 ve věku 62 let. Dne 24. února 1918  syn Alexandr převezl jeho ostatky zpět do Polska.


Zdroj: VANĚK, František Bernard: Pelhřimov za války. Pelhřimov 1938, s. 30-37