Události a (ne)obyčejné příběhy

Příběh znaku české státnosti na České národní škole v Jihlavě

Nová česká škola otevřela své brány poprvé 20. září 1925. Tehdy se konala velká slavnost. Vyučování začala škola sloužit 2. října téhož roku. Nad vstupním průčelím upoutá na první pohled znak české státnosti – český lev. Dlouhá desetiletí byl znak na čestném místě fasády zaslepený. Po vypuknutí 2. světové války byla budova předána pro účely německého školství. Ve škole se i nadále nacházelo současně několik českých tříd, které se přesunuly v roce 1944 do jiných prostor. Český lev se slovenským křížem na prsou byl pravděpodobně důvodem, proč byl znak za německé okupace zaházen omítkou. Při pohledu na zakrytý znak nebylo jasné, co původně zdobilo vrchní část vstupního traktu školní budovy. Proto byli osloveni pamětníci. V brněnském archivu se podařilo vypátrat fotografii s původním znakem na škole. Byla provedena sonda, aby se potvrdilo nebo vyvrátilo, zda je lev stále na svém místě. Sonda potvrdila existenci znaku, navíc nebyl nijak poničen. Znak byl obnoven v roce 2013.

Město/obec: Jihlava

Zdroj: LAPEŠOVÁ, Alena; SOCHOROVÁ, Zdeňka; KOSINA, Michal. Almanach. 90. výročí založení ZŠ JIhlava, Havlíčkova 71. 2015.