Události a (ne)obyčejné příběhy

Socha Karla Havlíčka Borovského v Německém Brodě

Mnoho let se mluvilo o pořízení sochy Karla Havlíčka Borovského a o tom, kde ji umístit. Nakonec brodští dali na radu Josefa Gočára a Bohumila Kafky (autora sochy) a za její stanoviště zvolili park. Bronzový Havlíček ulitý z hlavní rakouských děl – jaká ironie a dobový symbol zároveň – byl slavnostně odhalen 14. září 1924. Za okupace byl odvezen a měl být roztaven, čeští vlastenci však napomohli a socha Havlíčka přežila válku v ilegalitě, aby se do Brodu v roce 1945 vrátila - na místo o něco výše původnímu – nad nově vybudovaný památník I. a II. národního odboje. Slavnostního znovuodhalení v červenci 1946 se účastnil i prezident Edvard Beneš.

 

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, slavnostní odhalení sochy Karla Havlíčka Borovského
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, socha K. H. Borovského
Město/obec: Havlíčkův Brod

Zdroj: KUNC, Vladimír a Miloš TAJOVSKÝ. Zmizelý Havlíčkův Brod 2. Havlíčkův Brod: Vladimír Kunc - FOTO KUNC, 2015. str. 105. ISBN 978-80-905429-9-0.