Události a (ne)obyčejné příběhy

Těžké časy Sokolů v období I. světové války

Do první světové války muselo narukovat 155 třebíčských sokolů, z toho 19 cvičitelů. Sokolové totiž tvořili na frontách přeběhnutím k „nepříteli" základ našich legií, zvláště pak na ruské frontě. Z třebíčských sokolů tak prosluli zejména Josef Švec a Jan Syrový. Přestože v třebíčské jednotě zbylo pouze pět cvičitelů, sokolská cvičení v sokolovně pokračovala. V roce 1915 byla zrušena Česká obec sokolská, ale ne její jednoty, které mohly v omezené míře pokračovat ve své činnosti. Udržoval ji ženský sokolský odbor, pořádal pochodová cvičení, výlety i veřejná vystoupení a ani kultura tak úplně nevymizela. V roce 1918 třebíčskou sokolovnu zabralo vojsko, ale vznik samostatného Československa dne 28. října vypjatou situaci pro Sokol uvolnil. Jan Máchal promlouval k sokolům oblečeným slavnostně v sokolském kroji z balkonu radnice. Pravil prý, že český dvojocasý lev sežral dvojhlavého rakouského orla, a není mu z toho pranic špatně. Hned po převratu byla opět zahájena  pravidelná cvičení.


Zdroj: Sokol Třebíč pro radost a pro zdraví: Činnost jednoty v období 1. světové války [online]. [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: http://www.sokol-trebic.cz/cinnost-jednoty-obdobi-1-svetove-valky