Události a (ne)obyčejné příběhy

Uprchlíci v Brodě

V průběhu I. světové války si státní úřady vyhlédly Německý Brod pro zřízení jednoho z táborů pro válečné uprchlíky. K jeho výstavbě zvolily pozemky dříve rezervované pro budoucí ústav choromyslných, k jehož výstavbě před válkou nedošlo. Během pouhých tří měsíců v areálu vzniklo prvních šedesát provizorních dřevěných objektů pro obyvatele evakuované z Přímoří. Po úplné dostavbě měl tábor 108 objektů v prostoru dnešní psychiatrické nemocnice. Po mohutné ruské ofenzivě v roce 1916 vystřídali Italy a Slovince utečenci z tehdejší rakouské Haliče a Bukoviny. Jejich počet dosáhl brzo devíti tisíc obyvatel, přičemž město mělo původně stejný počet obyvatel. Kolonie měla školu, tělocvičnu, pekárnu, lázně, hasičskou věž a márnici. Na konci války byl tábor využíván k ozdravným pobytům dětí z českých měst a v roce 1920 započala plánovaná stavba psychiatrické léčebny.

 

Město/obec: Havlíčkův Brod

Zdroj: KUNC, Vladimír a Miloš TAJOVSKÝ. Zmizelý Havlíčkův Brod 2. Havlíčkův Brod: Vladimír Kunc - FOTO KUNC, 2015. str. 83-87. ISBN 978-80-905429-9-0.