Události a (ne)obyčejné příběhy

V Pelhřimově vyhlašovali samostatnost z okna

Pamětní deska od místního rodáka a pozdějšího významného prostějovského sochaře Jana Třísky připomíná vyhlášení republiky v říjnu roku 1918 tehdejším starostou Františkem Fárou. Zajímavostí je, že je umístěná pod špatným oknem, prostředním, přitom starosta četl provolání z druhého okna vpravo. Odhalena byla v předvečer státního svátku, 27. října roku 1926. Z okna radnice pronesl slavnostní řeč náměstek starosty Antonín Kalina za přítomnosti všech obyvatel města v čele s žactvem a studenty. Druhý den pak prošel městem mohutný průvod organizací a spolků, na náměstí pronesl projev zástupce Sokola dr. Richard Russ.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, starosta hovoří z okna radnice
Jaroslav Loskot, pelhřimovská radnice - současnost
Město/obec: Pelhřimov

Zdroj: Kroniky města Pelhřimova 1918-1945, s. 963-964 (resp. 175-176) K tradičním hodnotám v době netradičních hodnot. In: Pelhřimovské noviny, roč. XI, čís. 18, 16. října 2009