Události a (ne)obyčejné příběhy

Vojenské špitály měla za světové války také Jihlava

Prvních přes 1300 raněných vojáků přivezly do Jihlavy už v září 1914 dva sanitní vlaky a další následovaly. Útočiště ranění našli v původních a v několika nově zřízených vojenských špitálech, například ve vojenské nemocnici na ulici Tolstého, na oddělení všeobecné nemocnice na ulici Legionářů, ve Velké kasárna v Křížové ulici a využily se i měšťanky. Kapacita ale zdaleka nedosahovala potřeb, a tak byly v červenci 1915 postaveny v areálu vojenské nemocnice tzv. infekční baráky. Jihlava evidovala i uprchlíky a s některými byly i velké problémy. Například uprchlíci z Haliče ubytovaní v Lázních sv. Kateřiny u Počátek zavinili požár, který do základů zničil hlavní lázeňskou budovu. Dalším fenoménem války byly zotavovny pro rekonvalescenty, které často využívaly zámky – na Jihlavsku to byla Luka nad Jihlavou, Brtnice, Telč i Třešť. 

 

 

Město/obec: Jihlava

Zdroj: JAROŠ, Zdeněk. Vojáci, války a Jihlava v letech 1741-1939. Jihlava: Statutární město Jihlava, 2008. ISBN 978-80-254280-9-2.